Per 2016 kortere loonbetalingsplicht ouderen

3 november 2014 | Door redactie

Werkgevers moeten zich niet belemmerd voelen om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te houden. Dit staat in een voorstel waarmee de ministerraad onlangs akkoord is gegaan. Eén van de maatregelen uit het voorstel is dat werkgevers per 1 januari 2016 het loon van een werknemer die ziek is en de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, slechts zes weken hoeven door te betalen.

De plannen om langer doorwerken te bevorderen stonden al enige tijd op stapel. In 2011 heeft u hierover kunnen lezen in het bericht ‘Einde loondoorbetaling voor zieke 65-plusser?’. De maatregelen zijn nu verwerkt in een wetsvoorstel, waarmee de ministerraad vorige week akkoord is gegaan. Als het voorstel in werking treedt, wordt de loondoorbetaling van zieke AOW-gerechtigden verkort van twee jaar naar zes weken.
Neemt u een werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst, dan valt hij onder de cao die op uw organisatie van toepassing is en heeft hij ten minste recht op het minimumloon. Dat wettelijke recht heeft een werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd op dit moment nog niet, al kan hij het op grond van de Wet gelijke behandeling wel claimen.

Geen recht op uitbreiding arbeidsduur

De overheid vindt het echter ook belangrijk dat AOW-gerechtigde werknemers niet de jongere werknemers op de arbeidsmarkt verdringen. AOW-gerechtigde werknemers ontvangen immers al een uitkering en zijn voor hun inkomen dus niet afhankelijk van werk. In het bericht ‘AOW-gerechtigde als eerste ontslaan’ kon u lezen dat u sinds 1 april 2014 AOW-gerechtigde werknemers als eerste in aanmerking moet laten komen voor ontslag bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel.
Daarbovenop komt dat een werkgever straks niet verplicht is om tegemoet te komen aan een verzoek van een AOW-gerechtigde werknemer om meer uren te werken.

Geen transitievergoeding na AOW-gerechtigde leeftijd

Overigens kunt u per 1 juli 2015 de arbeidsovereenkomst van een AOW-gerechtigde werknemer beëindigen, zonder dat u hiervoor toestemming nodig heeft van UWV of de kantonrechter. Dit kan ook als er geen pensioenontslagbeding in de cao of arbeidsovereenkomst staat. Hierover kon u lezen in het bericht ‘Ontslag AOW’ers onder Wet werk en zekerheid’. U hoeft de werknemer dan geen transitievergoeding mee te geven.