Proefplaatsing duurt standaard twee maanden

3 januari 2013 | Door redactie

Vraagt u voor een uitkeringsgerechtigde een proefplaatsing met behoud van uitkering(en) aan, dan is de standaardduur hiervan voortaan standaard twee maanden. Alleen als het om een werknemer met een ziekte of arbeidshandicap gaat, kan UWV de proefplaatsing verlengen.

In het bericht ‘Zes maanden proefplaatsing in 2013 al mogelijk’ heeft u eerder kunnen lezen dat de maximale duur van de proefplaatsing per 1 januari 2013 is verlengd van drie naar zes maanden. UWV heeft echter laten weten dat de standaardduur van de proefplaatsing juist is verkort naar twee maanden.

Geen langere proefplaatsing voor werklozen

Voor een werkloze is het helemaal niet mogelijk om de periode van proefplaatsing te verlengen. Daarnaast zijn er voor een proefplaatsing voor werklozen aanvullende voorwaarden:

  • De werkloze is minimaal drie maanden werkloos.
  • De mogelijkheden van de werkloze om een nieuwe baan te vinden, zijn beperkt.

Voor jongeren onder de 27 jaar zonder startkwalificatie gelden deze voorwaarden niet. Ook gelden deze voorwaarden niet als de werknemer vóór zijn WW-uitkering een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong- of Ziektewetuitkering had en vervolgens zijn oude functie niet meer kan hervatten.

Verlenging mogelijk voor arbeidsongeschikten

Voor zieke of gehandicapte werklozen kan UWV de standaard proefplaatsing van twee maanden wel verlengen. Als een werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan zijn gezondheidssituatie in de eerste periode nog wat instabiel zijn, waardoor u na twee maanden nog geen goed beeld van zijn functioneren heeft. UWV beoordeelt dan of de verlenging van de proefplaatsing terecht is. De proefplaatsing kan nooit langer duren dan zes maanden.