Proefplaatsing verlengd naar zes maanden

11 oktober 2012 | Door redactie

De Eerste Kamer is onlangs akkoord gegaan met de modernisering van de Ziektewet die de instroom van tijdelijke werknemers in de Ziektewet moet beperken. Ook moet deze wetswijziging een snellere re-integratie van flexkrachten stimuleren.

In het bericht ‘Modernisering Ziektewet gaat definitief door’ kon u lezen dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de wijzigingen van de Ziektewet (ZW). Vanaf 1 januari 2014 wordt onder andere de ZW-premie van werkgevers afhankelijk van het aantal tijdelijke krachten dat vanuit uw onderneming instroomt in de Ziektewet.

UWV gaat vangnetter al na één jaar beoordelen

Het kabinet wil door de modernisering van de ZW werkgevers stimuleren om zich in te spannen om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van tijdelijke krachten te beperken. Ook heeft de overheid enkele maatregelen bedacht om zieke en arbeidsongeschikte vangnetters sneller aan het werk te krijgen:

  • UWV gaat straks na één jaar ziekte al beoordelen of een werknemer die zijn eigen werk niet meer kan doen, misschien wel andere passende werkzaamheden kan verrichten. Op dit moment vindt deze beoordeling bij ZW-gerechtigden pas na twee jaar plaats. Ook moeten uitzendbureaus en UWV beter gaan samenwerken om uitzendkrachten weer eerder aan het werk te krijgen.
  • De maximale duur van de proefplaatsing wordt verlengd van drie naar zes maanden. U kunt een ZW-gerechtigde straks dus zes maanden voor uw onderneming laten werken, met behoud van zijn uitkering.

Hoogte en duur ZW-uitkering afhankelijk van arbeidsverleden

Maar ook de werknemer wordt aangespoord om sneller aan het werk te gaan na ziekte of arbeidsongeschiktheid. De hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering worden straks afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt. Aanvankelijk zou deze werknemersprikkel al op 1 januari 2013 worden ingevoerd, maar in het deelakkoord begroting 2013 (pdf) is afgesproken om die maatregel één jaar uit te stellen tot 1 januari 2014.