Quick start helpt werkgever op weg bij re-integratie

UWV heeft een ‘Quick start bij de Werkwijzer Poortwachter’ gepubliceerd. Dit document geeft de grote lijnen weer van de stappen die de werkgever moet zetten voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

4 augustus 2020 | Door redactie

De quick start is een aanvulling op de werkwijzer en moet de werkgever op weg helpen. In de quick start vindt hij terug welke verantwoordelijkheden zijn organisatie heeft. De verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding begint op de dag dat een werknemer zich ziek meldt en kan daarna een paar jaar duren. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte duurt maximaal 104 weken. Maar als de werkgever zich onvoldoende inspant voor de re-integratie, legt UWV een loonsanctie op. De loondoorbetalings- en re-integratieplicht worden dan met hoogstens een jaar verlengd.

Veel stappen voor re-integratie van werknemer

Na 6 ziekteweken vindt de eerste formele stap voor de re-integratie plaats. De bedrijfsarts stelt dan een probleemanalyse op. Daarna maken de werkgever en werknemer samen binnen 2 weken een plan van aanpak. De quick start (pdf) beschrijft wat in de daaropvolgende periode de bedoeling is en wat de werkgever kan of moet doen als de werknemer onvoldoende meewerkt. Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden in de Werkwijzer Poortwachter (pdf) zelf. 

Andere bijlage geeft uitleg over invloed coronacrisis

In mei voegde UWV ook al een andere bijlage toe aan de werkwijzer, namelijk het addendum Poortwachter COVID-19. Hierin leest u hoe UWV de invloed (van de maatregelen) van de coronacrisis op re-integratietrajecten beoordeelt. Bij de beoordeling levert UWV maatwerk. Het addendum wordt aangepast als dat nodig is vanwege nieuwe ontwikkelingen.