Re-integratie bij long covid grillig en langdurig

Bedrijfsartsen vinden het lastig om mensen te adviseren die last hebben van zogenoemde long covid. Er is nog weinig over het ziektebeeld bekend en het verloop is vaak grillig. Daardoor kunnen ze niet de steun en de duidelijke oplossingen bieden die ze zelf voor ogen hebben. Re-integratie wordt daardoor moeilijk.

11 mei 2021 | Door redactie

Werknemers met long covid melden zich nu bij hun bedrijfsarts, maar die vindt het op dit moment vaak moeilijk om hen goed te adviseren en begeleiden. Dit meldt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Er is nog vrij weinig over de behandeling van de aandoening bekend en het verloop kan van persoon tot persoon verschillen. Daardoor is het lastig om te bepalen hoe het hersteltraject eruit moet komen te zien. Vooral de opbouw en dosering leidt nog tot hoofdbrekens. Bij long covid zijn namelijk ook meerdere organen aangetast, waardoor de opbouw niet te eenzijdig mag zijn of te veel gericht op uitsluitend de conditie. Wat het extra lastig maakt, is dat sommige werkgevers moeite hebben met een lang hersteltraject. Mede doordat de aandoening nog nieuw is, accepteren ze niet altijd dat een werknemer langdurig afwezig is. Dat voert de druk op de werknemer extra op.

Klachten kunnen maanden aanhouden 

Long covid is het stadium dat bij sommigen volgt op het doormaken van een corona-infectie. Waardoor long covid ontstaat, is nog niet duidelijk. Het kan de kop opsteken bij mensen die jong zijn en in principe een goede afweer hebben. Het ontstaat eveneens bij mensen die een relatief milde vorm van corona hebben gehad, en is daarmee kennelijk niet gerelateerd aan de ernst van de infectie. Degene die het overkomt, houdt langdurig klachten als uitputting, kortademigheid, hoofdpijn en hartkloppingen. Dat kan maanden duren, mede doordat er vaak een terugval optreedt. Naar schatting 10-35% van de mensen die te kampen hebben gehad met COVID-19, heeft na 8-12 weken nog steeds klachten, aldus de NVAB. Het re-integratietraject wordt dan langdurig.

Bijlagen bij dit bericht