Re-integratie kankerpatiënten kan beter

Werkgever en bedrijfsarts moeten zich meer inspannen bij de re-integratie van kankerpatiënten. Dit concludeert de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) op basis van onderzoek onder 3.500 (ex-)patiënten en ruim 600 van hun naasten.

2 april 2019 | Door redactie

Slechts 45% van de kankerpatiënten krijgt bij de re-integratie begeleiding van een bedrijfsarts of verzekeringsarts en één op de tien van de kankerpatiënten verliest zijn werk door de ziekte. De NFK vindt dat bedrijfsartsen zich beter moeten verdiepen in de korte- en lange-termijngevolgen van kanker. Behandelingen zijn bijvoorbeeld op zichzelf ziekmakend en nemen veel tijd in beslag, zo is te lezen in de Roadmap Werkkracht bij kanker (pdf) van het ministerie van SZW. De Roadmap vermeldt dat tijdens de revalidatie en re-integratie lange-termijngevolgen spelen als vermoeidheid, cognitieve belemmeringen en wisselende belastbaarheid.

Kankerpatiënten geven bedrijfsarts onvoldoende voor begeleiding

Uit het onderzoek van de NFK blijkt dat kanker grote gevolgen heeft voor de werksituatie van de patiënten. Voor bijna 90% van de patiënten wordt de werksituatie aangepast. Vijf op de tien meldt  zich (gedeeltelijk) ziek, een kwart stopt (tijdelijk) met werken een kwart gaat (tijdelijk) minder uren werken. Opmerkelijk is, dat 6%  van de patiënten zijn baan verliest en dat bij  4% het contract niet wordt verlengd.
Een kwart van de 45% van de kankerpatiënten die begeleiding krijgt van een bedrijfs- of verzekeringsarts, geeft de bedrijfsarts het rapportcijfer 4,6 voor de begeleiding. Zij constateren dat de artsen onvoldoende kennis en expertise hebben over kanker, de behandeling en de gevolgen ervan.

Werkgever moet zijn uiterste best doen voor re-integratie werknemer

Werknemers die kanker krijgen vallen veelal onder de Wet verbetering poortwachter (WVP). Deze wet treedt in als het onduidelijk is hoe lang een werknemer ziek zal zijn. De WVP bepaalt dat de werkgever zijn uiterste best moet doen om de werknemer te re-integreren, in het eigen werk, in een andere functie of bij een andere organisatie. Hij kan zich hierbij laten ondersteunen door een bedrijfsarts. De basis van de re-integratie is het plan van aanpak dat werkgever en de zieke werknemer samen opstellen. Zij gebruiken hiervoor het re-integratieadvies van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts stelt hierin vast wat een ziekte of aandoening betekent voor het werk dat de werknemer kan doen.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten