Re-integratie na IC-opname soms nog een lange weg

Door de corona-epidemie moeten veel mensen op intensive care worden opgenomen. Daar zijn ook mensen bij die een baan hebben. Maar re-integratie na een intensive-care-opname is niet altijd even eenvoudig. Veel ex-patiënten kampen met het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom.

24 maart 2020 | Door redactie

Werknemers die op de intensive care belanden – nu onder andere door het coronavirus – moeten na hun herstel weer aan het werk. Maar dat blijkt niet altijd even eenvoudig te zijn. Ten eerste kampen veel voormalige intensive-carepatiënten met spierzwakte. Dit is ernstiger naarmate iemand langer op de IC heeft gelegen. De verminderde spiercapaciteit uit zich bijvoorbeeld ook in ademhalingsklachten. Een ander veel voorkomend maar minder vaak herkend verschijnsel is het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Dit overkomt naar schatting 30 tot 50% van de mensen die opgenomen zijn geweest op de IC en het is vergelijkbaar met een posttraumatische stress-stoornis.

Problemen met geheugen en concentratie

Deze klachten ontwikkelen zich vaak pas na verloop van tijd. Als iemand eenmaal aan het werk is gegaan, wordt dit lang niet altijd herkend. De op het werk zichtbare symptomen zijn geheugen- en concentratieproblemen, moeite om de taken naar tevredenheid uit te voeren en een slechter probleemoplossend vermogen. Het is dus belangrijk om hier alert op te zijn als bekend is dat iemand een IC-opname achter de rug heeft. Goede begeleiding is erg belangrijk, want voor sommige werknemers is het moeilijk om te re-integreren op het oude niveau.

Veel tijd nodig voor werkhervatting

Officiële cijfers maken duidelijk dat een kwart tot een derde van degenen die op de IC hebben gelegen, problemen kunnen ontwikkelen. Dit staat los van de leeftijd. Naar schatting de helft van de patiënten heeft een jaar nodig om het werk weer te kunnen hervatten (tool). Mogelijk een derde komt daar niet eens meer aan toe (tool). Ook familie van IC-patiënten kan door de opname zwaar belast worden en psychische klachten ontwikkelen.

Bijlagen bij dit bericht