Registratie kort ziekteverzuim hard nodig

10 juni 2013 | Door redactie

De meeste lezers van Arbo Rendement registreren een ziekmelding direct of met terugwerkende kracht, ook als het gaat om kort verzuim. Dit is goed nieuws, want uit eerder onderzoek blijkt dat kort verzuim vaak leidt tot langdurig verzuim.

In het bericht ‘Ziekmeldingen overslaan kost geld’ kon u al lezen dat uit onderzoek van arbodienstverlener 365/ArboNed bleek dat veel werkgevers zieke werknemers niet direct ziekmelden. Het geeft immers extra administratie als een werknemer maar één dagje verzuimt en veel werkgevers vinden dit onnodig gedoe. Een goede registratie is echter van belang, omdat kort verzuim een signaal voor langdurig ziekteverzuim kan zijn.

Lezers registreren ook kortverzuim

Uit het onderzoek van 365/ArboNed blijkt slechts 20% van de ondervraagde werkgevers hun zieke werknemers direct ziekmelden. Bij kort verzuim schiet de registratie er dan bij in. Uit de poll die afgelopen maand op de webportal van Arbo Rendement stond, blijkt echter dat het onder de Rendement-lezers wel meevalt. Maar liefst 89% van de stemmers registreert een ziekmelding meteen of met terugwerkende kracht. Ook kortverzuim wordt daardoor geregistreerd. Maar 8% van de stemmers meldt een ziekteperiode van één dag niet.
Een ziekmelding voor één dag niet registreren is zonde, want kortdurend verzuim leidt in meer dan de helft van de ziektegevallen tot langdurig of frequent verzuim in het jaar daarop. Door in een vroeg stadium het gesprek aan te gaan met een werknemer die regelmatig kort verzuimt, voorkomt u langdurig verzuim in de toekomst. Een goede registratie biedt bovendien hulp bij het signaleren van opvallend kort verzuim.