Soms is verkort re-integratieverslag mogelijk

Voor sommige medewerkers met een tijdelijk contract hoeft u geen uitgebreid re-integratieverslag meer te maken. Dit geldt alleen in specifieke situaties. Of de medewerkers in kwestie hieraan voldoet hangt af van het aantal weken dat de tijdelijke medewerker nog in dienst is. Doet hij dit wel, dan kunt u een verkort re-integratieverslag indienen bij het UWV.

30 maart 2011 | Door redactie

In het re-integratieverslag moet u in ieder geval het volgende vastleggen: probleemanalyse, plan van aanpak, voortgangsgesprekken, eerstejaarsevaluatie en een eindevaluatie. Het kost u dus best veel tijd om de benodigde documenten voor het re-integratieverslag op te stellen. Maar u kunt nu dus een verkort re-integratieverslag opstellen voor zieke medewerkers met een tijdelijk contract waarvan het dienstverband nog maar zes tot tien weken duurt. Een verkort re-integratieverslag is ook mogelijk als de medewerker nog langer dan tien weken in dienst blijft, maar waarschijnlijk wel binnen drie maanden weer beter is.

Re-integratie gaat via UWV

U kunt een formulier voor het verkorte re-integratieverslag op de website van het UWV vinden. Het UWV zal op basis van dit re-integratieverslag beoordelen of u voldoende heeft gedaan om uw medewerker weer aan de slag te krijgen. Is dat niet het geval dan kan het UWV de Ziektewetuitkering mogelijk op u als werkgever verhalen. Voor uitzendkrachten en medewerkers die net uit dienst zijn hoeft u geen re-integratieverslag op te stellen. Ditzelfde geldt voor zieke medewerkers, waarvan het dienstverband nog minder dan zes weken zal duren.