Stappenplan voor hulp verslaafde werknemer

13 januari 2014 | Door redactie

Als een werknemer met een verslaving kampt, heeft dit niet alleen grote gevolgen voor de werknemer en zijn thuisfront; ook uw organisatie en zijn collega’s ondervinden hier de gevolgen van. Een werkgever heeft een zorgplicht en moet de werknemer de ruimte geven om zich te laten behandelen en te re-integreren. Met een stappenplan weet u hoe u de verslaafde werknemer kunt helpen en wanneer u over kunt gaan tot ontslag.

Het Stappenplan verslaafde werknemer (pdf) van 2BW Advocaten helpt u op weg bij het begeleiden van een verslaafde werknemer. Het traject begint bij het vaststellen van zijn functioneren. Het is belangrijk dat u hierbij verwachtingen uitspreekt en zijn functioneren schriftelijk vastlegt. Hierbij kunt u denken aan het vastleggen van gespreksverslagen en begeleidingsinspanningen. Bewaar deze formulieren in zijn personeelsdossier en stuur ook een kopie naar de werknemer. Zo staat uw werkgever ook sterker als het uiteindelijk tot een ontslag komt.

Loondoorbetaling en opzegverbod gelden ook bij verslaving

Bij disfunctioneren is niet altijd sprake van een verslaving, maar andersom kan volgens 2BW Advocaten worden aangenomen dat bij een verslaving het disfunctioneren hiermee verband houdt. Het stappenplan geeft een lijst met kenmerken die mogelijk kunnen wijzen op een verslaving, waaronder tekenen van disfunctioneren.
Is er sprake van een verslaving en is de werknemer hierdoor niet in staat om zijn werk uit te voeren, dan valt dit onder ziekte. Uw werkgever moet dan het loon doorbetalen en er geldt een opzegverbod. Een snelle re-integratie is dus niet alleen in het voordeel van de werknemer. Een behandeltraject kan uitkomst bieden. Helpt de behandeling niet, houdt de werknemer zich niet aan de afspraken of heeft hij (weer) een terugval, dan is het mogelijk legitiem om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over hoe u een verslaafde werknemer kunt helpen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!