Steun bij werkhervatting na uitval door psychische klachten

13 juni 2024 | Door redactie

Werknemers die zijn uitgevallen vanwege psychische klachten en na re-integratie weer aan het werk gaan, functioneren niet direct weer als vanouds. Werkgevers en leidinggevenden zijn zich daar niet altijd bewust van. Wat meer ondersteuning bevordert het herstel.

Het werk hervatten na langdurige afwezigheid door ziekte is niet altijd even makkelijk. Vooral niet als een werknemer vanwege psychische klachten, zoals een depressie of een burn-out, afwezig is geweest. Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, wijst erop dat een werknemer die zich na een langdurige ziekte beter meldt en weer aan het werk gaat, niet meteen weer optimaal functioneert. Het werkfunctioneren is aanvankelijk lager dan vóór de ziekte. Van de werknemers die verzuimden vanwege psychische klachten, is bij eenderde pas een jaar na aanvang van de re-integratie het werkvermogen terug op een gemiddeld werkfunctioneren.

Verder herstel op het werk bevorderen

Het is belangrijk een werknemer die is hersteld van een psychische aandoening de juiste ondersteuning te geven als hij begint met werkhervatting. Vaak wordt in het kader van de re-integratie de belasting van de werknemer geleidelijk opgevoerd. Op het moment dat iemand weer zijn oorspronkelijke aantal uren kan gaan werken, zal dat nog niet meteen op het niveau zijn van voor zijn ziekte. Het kost ook tijd om weer als vanouds te gaan functioneren. Werkgevers en leidinggevenden kunnen maatregelen nemen om verder herstel te bevorderen. Dat kan door een persoonlijke begeleider of buddy te regelen, iemand die een beetje extra oplet. Als een werknemer dan vastloopt, is er meteen iemand om mee te praten en hem weer op weg te helpen.