Succesvolle re-integratie vraagt om maatwerk

16 februari 2023 | Door redactie

Bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers is soms hulp van derden nodig. Welke ondersteuning en interventies daarbij effectief zijn, kan per situatie verschillen. In het onderzoek Gewogen Maatwerk bekijken onder meer gemeenten en TNO welke maatregelen effectief zijn.

Om werknemers te helpen met hun re-integratie kunnen werkgevers hulp krijgen van arbeidsdeskundigen (artikel). Die kijken welke belemmeringen mensen hebben, of ze bepaalde vaardigheden moeten ontwikkelen en hoe ze mensen kunnen motiveren. Maar of terugkeer naar werk succesvol is, hangt ook af van de snelheid waarmee maatregelen worden ingevoerd. Vaak is dit maatwerk. Daar is onder meer medewerking en inspanning van de werkgever voor nodig. Om te toetsen of dit gestimuleerd kan worden, is het netwerk Gewogen Maatwerk gestart. Hierin werken zeven gemeenten, verschillende brancheorganisaties en drie hogescholen samen met TNO en Tilburg University om te onderzoeken of het gezamenlijk ontwikkelen van kennis kan helpen bij een betere invoering van maatwerk bij re-integratie.

Maatwerk voor inclusieve werkvloer

Ondertussen doen de verschillende partijen ook afzonderlijk onderzoek. Dat is niet alleen gericht op re-integratietrajecten na (langdurig) verzuim, maar ook op het begeleiden van mensen naar werk, bijvoorbeeld uit een uitkeringssituatie. Welke rol spelen sociaal-economische omstandigheden daarbij en hoe bepalend zijn die voor een geslaagde re-integratie? Zo blijkt uit onderzoek van gemeente Tilburg naar de economische veerkracht van alleenstaande moeders in de bijstand dat er meer geld wordt uitgegeven aan de re-integratie van mannen dan aan die van vrouwen. Voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer is belangrijk dat werkgevers en professionals van dit verschil op de hoogte zijn. De onderzoeken moeten leiden tot betere tools en interventies voor arbeidsdeskundigen en gerichter inzetten van maatregelen om de werkgever te ondersteunen.