UWV biedt compensatie arbeidsongeschikten

30 augustus 2013 | Door redactie

Jaarlijks betaalt UWV de zogenoemde Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn en een daarvoor een uitkering ontvangen. Betaalt UWV de uitkering rechtstreeks aan een werkgever, dan moet de werkgever het bedrag doorstorten aan de werknemer.

De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een compensatie van € 342 per jaar per arbeidsongeschikte werknemer voor de extra kosten die een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte maakt, zoals specifieke zorgkosten. De tegemoetkoming is bedoeld voor werknemers die:

  • recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, Wajong, WAZ);
  • voor 35% of meer arbeidsongeschikt zijn;
  • verzekerd zijn voor de AWBZ.

Werkgever moet tegemoetkoming doorstorten

De tegemoetkoming is uitdrukkelijk bedoeld voor de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers en niet voor werkgevers. Toch kan het zijn dat de werkgever het bedrag op zijn rekening krijgt gestort. Dat is het geval als UWV ook de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de werknemer aan de werkgever betaalt (en de werkgever de uitkering doorstort aan de werknemer, vaak aangevuld tot een bepaald percentage van het loon). Het is voor UWV namelijk niet mogelijk om de uitkering en de tegemoetkoming op verschillende rekeningen te storten. Maakt UWV de tegemoetkoming aan uw werkgever over, dan moet de werkgever dit bedrag zelf aan de uitkeringsgerechtigde werknemers overmaken.

UWV betaalt de bedragen in september uit

In september ontvangt u de bedragen die UWV aan tegemoetkomingen betaalt. U krijgt een brief van de uitkeringsinstantie waarin u een overzicht vindt van de werknemers die recht hebben op de tegemoetkoming van € 342. Bent u van mening dat een werknemer recht heeft op de compensatie, maar heeft hij deze niet ontvangen, dan kun u contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 9295.