UWV legt meer loonsancties op voor gebrekkige re-integratie

19 april 2018 | Door redactie

UWV heeft in 2017 fors meer loonsancties opgelegd dan in 2016. Een werkgever krijgt zo’n loonsanctie als hij zich niet op de juiste manier inzet voor de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer.

Ten opzichte van 2016 legde UWV in 2017 22,6% meer inhoudelijke loonsancties op aan werkgevers. In totaal ging het om 2.247 sancties, zo meldt de instantie in haar jaarverslag over 2017. Ook in 2016 was het aantal loonsancties al toegenomen. De loonsanctie houdt in dat een werkgever het loon van een werknemer nog maximaal een jaar extra moet doorbetalen na de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid en dat ontslag in die periode nog niet mogelijk is.

Minder administratieve sancties, veel minder RIV’s

De inhoudelijke loonsanctie gebruikt UWV als maatregel als een werkgever tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid te weinig of de verkeerde re-integratie-inspanningen heeft verricht voor de werknemer. De werkgever heeft bijvoorbeeld verzuimd om op tijd in te zetten op re-integratie tweede spoor (tool).
Naast de inhoudelijke loonsanctie is er ook een administratieve loonsanctie. Die kan de werkgever verwachten als hij het re-integratieverslag (tool) niet op orde heeft. Het aantal administratieve sancties nam in 2017 ten opzichte van 2016 met 2,1% af naar 1.711. Daar staat echter tegenover dat het aantal ontvangen re-integratieverslagen met 18,3% afnam naar 33.054. Er is dus niet te concluderen dat werkgevers meer aandacht schenken aan een volledig en juist re-integratieverslag.

Wetsvoorstel moet kans op loonsanctie wegnemen

Voor werkgevers is het niet eenvoudig en goedkoop om aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter (tools) te voldoen. Omdat de hoge kosten van langdurige ziekte werkgevers behoorlijk belemmeren, wil het kabinet maatregelen nemen. Maar het plan voor verkorting van de loondoorbetalingsperiode is niet enthousiast ontvangen. Het kabinet heeft daarnaast uitgesproken het wetsvoorstel dat de kans op een loonsanctie moet verminderen of wegnemen, te willen doorzetten. Of en wanneer dit doorgaat, is momenteel onduidelijk.