UWV publiceert nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

18 augustus 2022 | Door redactie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. De Werkwijzer biedt werkgevers een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers. Werkgevers doen er goed aan de nieuwe versie in gebruik te nemen.

In de Werkwijzer Poortwachter kunnen werkgevers, bedrijfsartsen en andere betrokkenen actuele informatie vinden over de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Ook staat in het document hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen beoordelen.

Extra inspanning voor werknemers Participatiewet

In de Werkwijzer Poortwachter van 1 augustus 2022 (pdf) is in paragraaf 6.3 de bijzondere arbeidsverhouding uitgewerkt van arbeid met een WSW-indicatie en beschut werk vanuit de Participatiewet. Hierin staat onder meer dat als deze werknemers gedetacheerd zijn, UWV van de formele werkgever een extra inspanning verwacht om passend werk binnen de eigen organisatie te vinden en om het werk aan te passen aan de mogelijkheden van de werknemer. Dit omdat een regulier tweedespoortraject (re-integratie bij een andere werkgever) bij deze werknemers niet snel aan de orde is. Wel moeten werkgevers de mogelijkheden voor plaatsing in passend werk buiten de eigen organisatie hebben onderzocht.
Ook heeft UWV in de nieuwe Werkwijzer teksten aangepast en instructies verduidelijkt. Deze wijzigingen zijn in de kantlijn van elke pagina gemarkeerd met een blauwe streep.

Update addendum COVID-19

Eind juli is er een update verschenen van het COVID-19-addendum op de Werkwijze Poortwachter. In dit addendum, die voor het eerst in mei 2020 verscheen, staat hoe UWV de re-integratie-inspanningen van een werkgever beoordeelt tijdens de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen.

Stappen die een werkgever moet zetten

Hoewel de Werkwijzer vooral bedoeld is voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV, kunnen werkgevers het document ook gebruiken bij de re-integratie van zieke werknemers. De richtlijn geeft aan wat de bedoeling is bij de re-integratie en waarop gelet moet worden. Om de werkgever te helpen met de stappen die hij moet nemen en om zijn verantwoordelijkheden te benadrukken, is er een zogenoemd Quick Startdocument (pdf) beschikbaar. Dit document is een specifiek op de werkgever gerichte aanvulling van de Werkwijzer Poortwachter.