UWV verbetert uploadproces re-integratieverslag

30 maart 2023 | Door redactie

Omdat veel werkgevers het lastig vonden om de documenten voor het re-integratieverslag (RIV) goed te uploaden, heeft UWV het uploadproces verbeterd. De verbeteringen vergemakkelijken het aanleveren van de juiste RIV-documenten.

In het re-integratieverslag moet staan wat een werkgever en de arbeidsongeschikte werknemer hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te helpen. De werknemer heeft het RIV nodig om na 104 weken arbeidsongeschiktheid in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. Uiterlijk in de 91e week van arbeidsongeschiktheid moet de werkgever het RIV aan de werknemer overhandigen en uiterlijk in week 93 aan UWV. Dit kan via het werkgeversportaal van UWV of per post. De werknemer mag het RIV ook zelf per post naar UWV sturen. Soms is een verkort RIV mogelijk.

UWV maakt onderscheid tussen verplichte en aanvullende documenten

Om te verduidelijken welke documenten een werkgever precies moet uploaden, heeft UWV de namen van de categorieën aangepast. Ook is het aantal documenten dat een werkgever per categorie kan uploaden, verhoogd. Verder is de indeling aangepast, waarbij UWV nu onderscheid maakt tussen het re-integratieverslag met verplichte documenten en de aanvullende documenten. Op uwv.nl staat een instructie voor het op de juiste manier uploaden of opsturen van het RIV. De verbeteringen zijn tot stand gekomen in samenspraak met werkgevers.

Wegvallen verzekeringsarts zou WIA-instroom vergroten

Eind 2022 maakte minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat het kabinet een wetsvoorstel wil doorzetten dat regelt dat het medisch advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets). Dit moet een einde maken aan loonsancties voor werkgevers vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts en de bedrijfsarts. Het wetsvoorstel treedt op zijn vroegst in werking per 1 juli 2023.
Het wetsvoorstel stuitte eerder al op kritiek en nu hebben vakbonden en verenigingen voor verzekeringsartsen ook in een petitie en brief aan Tweede Kamerleden bepleit dat verzekeringsartsen een rol moeten blijven spelen bij de RIV-toets. Het wegvallen van de controlefunctie van verzekeringsartsen zou volgens de pleitbezorgers onder meer de rechtspositie van arbeidsongeschikte werknemers verzwakken en de WIA-instroom vergroten.

Update 3-4-2023: Minister Van Gennip heeft in een Kamerbrief (pdf) over de voortgang van de arbeidsmarktplannen laten weten dat zij van plan is het wetsvoorstel in te trekken.

Update 30-5-2023: Minister Van Gennip heeft de Tweede Kamer in een Kamerbrief (pdf) laten weten dat zij het wetsvoorstel heeft ingetrokken.