UWV wijzigt Werkwijzer Poortwachter

4 januari 2019 | Door redactie

UWV heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de Werkwijzer Poortwachter. In deze richtlijn voor re-integratie, waar werkgevers ook hun voordeel mee kunnen doen, is het één en ander verduidelijkt en aangevuld.

In 2017 verving de Werkwijzer Poortwachter de Werkwijzer RIV-toets in de praktijk. Hoewel de Werkwijzer vooral bedoeld is voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV, kunnen werkgevers het document ook gebruiken bij de re-integratie van zieke werknemers. De richtlijn geeft aan wat de bedoeling is bij de re-integratie en waarop gelet moet worden. Na de publicatie van de Werkwijzer Poortwachter in 2017 heeft UWV een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Deze terugkoppeling resulteerde in wijzigingen op verschillende plaatsen in de tekst. In de nieuwe versie (pdf) is in de kantlijn van elke pagina gemarkeerd waar de tekst is verduidelijkt of aangevuld. Inhoudelijk is er niets gewijzigd in de Werkwijzer, dus werkgevers zullen niet opeens de mist ingaan.

Kabinet neemt maatregelen voor regels re-integratie

Door de verplichte re-integratie-inspanningen (tools) te leveren voor een zieke werknemer, kan de werkgever veel kosten besparen. Denk aan kosten voor onnodig lang verzuim of een loonsanctie van UWV. De Werkwijzer kan werkgevers helpen om de juiste activiteiten uit te voeren en de wet- en regelgeving na te leven.
Omdat de huidige verplichtingen wel zwaar drukken op werkgevers, heeft het kabinet onlangs aangekondigd enkele wijzigingen te willen doorvoeren in de regels voor re-integratie. Het is de bedoeling om (kleine) werkgevers meer te ontlasten en meer zekerheid te geven. Werknemers krijgen een grotere rol bij hun re-integratie en het medisch advies van de bedrijfsarts wordt leidend bij de toets van de re-integratie-inspanningen na twee jaar ziekte. De aangekondigde wijzigingen zijn nog niet definitief en komen dan ook nog niet aan bod in de vernieuwde Werkwijzer Poortwachter.

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten