Verminder ziekteverzuim door goede registratie

23 december 2013 | Door redactie

Meten is weten, zo is dat ook met het ziekteverzuim in uw organisatie. Uit onderzoek van Raet blijkt dat u door het goed in kaart brengen van de aard en omvang van het ziekteverzuim dit verzuim met minstens een kwart kunt verminderen.

Uit het onderzoek van HR-softwareleverancier Raet blijkt dat een goed inzicht in het ziekteverzuim het ziekteverzuimpercentage kan reduceren. Het onderzoek is uitgevoerd bij organisaties met ongeveer 1.000 werknemers. Deze organisaties bespaarden met een betere registratie van het ziekteverzuim tot € 500.000 per jaar.

Rugklachten voorkomen door tijdige signalering

Door het ziekteverzuim te monitoren, kunt u patronen ontdekken in de frequentie en omvang van het verzuim. Ook kort ziekteverzuim registreren is daarom belangrijk. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Registratie kort ziekteverzuim hard nodig’.
Als u tijdig frequent ziekteverzuim signaleert, kunt u hierop inspringen, een oplossing aandragen en het ziekteverzuim mogelijk verkorten of zelfs voorkomen. Denk hierbij aan een afdeling waar veel rugklachten voorkomen. Door dit op te merken, kunt u actie ondernemen en voorkomen dat andere werknemers ook uitvallen door rugklachten.

Hoge werkdruk kan leiden tot burn-out

Ook het op tijd signaleren van stressklachten kan hoge ziektekosten voorkomen. Werknemers die regelmatig thuisblijven met hoofdpijn door een hoge werkdruk, kunnen in de toekomst langdurig uitvallen met een burn-out. De hoge kosten die hiermee gepaard gaan, kunt u voorkomen door tijdig in te grijpen. Ga in gesprek met deze werknemers en probeer samen een oplossing voor de hoge werkdruk te vinden. Let ook vooral op de hoge werkdruk bij managers en leidinggevenden.