Verzuim drukken door bezoek aan bedrijfsarts

23 mei 2013 | Door redactie

Op werknemers met psychische klachten, zoals stress, burn-out of depressies, heeft een bezoek aan de bedrijfsarts een positief effect. Deze werknemers volgden de adviezen van de bedrijfsarts in 80% van de gevallen op. Daardoor vermindert het ziekteverzuim en functioneren de werknemers beter.

In het project Mental Vitality@work werd onderzocht of een nieuwe aanpak voor werknemers met psychische klachten effect had op het ziekteverzuim en het functioneren van de werknemers. De onderzoekers gaven de werknemers van een ziekenhuis een online vragenlijst, waarbij ze na afloop persoonlijke feedback ontvingen op verminderd functioneren en psychische klachten. Vervolgens kreeg een deel van de deelnemers een uitnodiging voor een gesprek met de bedrijfsarts en een ander deel kreeg een uitnodiging om gebruik te maken van online zelfhulpprogramma’s.

Ziekteverzuim daalt, arbeidsproductiviteit neemt toe

De uitnodiging voor een bezoek aan de bedrijfsarts bleek het meest effectief. Van de werknemers die het bezoek aflegden, gaf 80% aan de adviezen te hebben opgevolgd. De arbeidsproductiviteit nam toe en het ziekteverzuim nam af. De werknemers bleken weinig gebruik te maken van de online zelfhulpcursussen. De cursus had wel een positieve uitwerking op de mentale fitheid (minder last van stress en problemen beter aankunnen), maar er werd geen afname van de psychische klachten gevonden. Uit andere onderzoeken is eerder gebleken dat de zelfhulpmodules wel effectief zijn, maar misschien is het nodig om hierbij enige begeleiding voor de werknemers te regelen.

Evalueer de aanpak van psychische klachten

Bij één op de drie mensen die arbeidsongeschikt zijn, blijken psychische klachten een rol te spelen. Overspannenheid, burn-out, angsstoornissen, depressies en alcoholafhankelijkheid zijn voorbeelden van deze psychische problemen.
Ervaren de werknemers in uw organisatie ook regelmatig stress, dan is het belangrijk om dit aan te kaarten bij de bestuurder. Kijk daarbij naar de huidige aanpak van de organisatie en hoe er meer aandacht kan komen voor stress op het werk. Vergeet daarbij niet om het belang van de bedrijfsarts te bespreken. Vergeet niet dat uw instemmingsrecht volgens artikel 27 lid 1d WOR van toepassing is.