Verzuim na ongeval soms langer dan een maand

9 juli 2012 | Door redactie

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de gevolgen kunnen enorm zijn. Werknemers die betrokken zijn bij een arbeidsongeval hebben hierdoor vaak lichamelijk en psychisch letsel. Dit leidt tot (langdurig) verzuim, variërend van een maand tot soms langer dan een half jaar, met hoge verzuimkosten als gevolg.

U als arboprofessional weet dat verzuim leidt tot hoge kosten. Collega’s moeten het werk van zieke werknemers opvangen en bij langdurig verzuim moet u de werknemer misschien tijdelijk vervangen. De loondoorbetalingsplicht loopt echter door en als ook nog de productiviteit daalt, nemen de kosten extra toe.

Vooral geestelijk letsel leidt tot langdurig verzuim

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2010 ongeveer 224.000 werknemers een arbeidsongeval hebben gehad dat tot letsel en verzuim leidde. Het blijkt dat 67% van de getroffenen hier lichamelijk letsel aan over hield, 22% geestelijk letsel en 10% zowel lichamelijk als geestelijk letsel. Een belangrijke kanttekening is dat geestelijk letsel vaak wordt onderschat, omdat het bijvoorbeeld moeilijker te herkennen is of niet direct te linken is aan het arbeidsongeval. Het blijkt echter dat bijna 65% van de werknemers met geestelijk letsel langer dan een maand verzuimt.
Werknemers met lichamelijk letsel verzuimen gemiddeld korter, maar ook zij verzuimen nog steeds een aanzienlijke periode: ongeveer 55% verzuimt drie dagen tot één maand en ruim 20% verzuimt zelfs meerdere maanden tot langer dan een half jaar.

Zorg voor goede nazorg

In 2010 leidde ongeveer 3.800 arbeidsongevallen tot een ziekenhuisopname. De nazorg stopt echter niet als de zieke werknemer ontslagen is uit het ziekenhuis. Hij kan ook nog psychische klachten hebben. Psychische klachten worden vaak verwaarloosd of onderschat en juist het mentale letsel leidt regelmatig tot langdurig ziekteverzuim. Krijgen werknemers in uw organisatie te maken met een arbeidsongeval, zorg dan dus voor goede nazorg. Schakel bijvoorbeeld een bedrijfsarts of –psycholoog in die de werknemer ook na het arbeidsongeval nog begeleidt.