Verzuimbegeleiding arbodiensten goed op weg

26 februari 2015 | Door redactie

Na ophef in 2013 over de verzuimbegeleiding door arbodiensten lijkt het vertrouwen in de arbodiensten nu iets te zijn toegenomen. Werknemers zijn nu vaker tevreden over de onafhankelijkheid van de bedrijfsartsen en casemanagers van de arbodiensten. Dit geldt ook voor de vertrouwelijke omgang met medische gegevens.

Uit onderzoek van brancheorganisatie OVAL (Organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) blijkt dat de tevredenheid over de bedrijfsarts en de casemanager van de arbodienst in 2014 is toegenomen ten opzichte van 2013. Het onderzoek is gehouden onder 1.000 werknemers die na een ziekmelding in contact zijn gekomen met een arbodienst.
Uit de resultaten blijkt dat 68% (zeer) tevreden is over de arbodienst. De tevredenheid over de bedrijfsarts is gestegen van 75% in 2013 naar 81% in 2014. Van de werknemers vindt 76% dat de bedrijfsarts vertrouwelijk omgaat met medische gegevens. Over de onafhankelijkheid is 67% van de werknemers (zeer) tevreden en 20% ‘niet tevreden, niet ontevreden’. De overige cijfers vindt u terug in de infographic (pdf) van het onderzoek.

Ervaringen van werknemers monitoren

Zorg er als arboprofessional voor dat u de ervaringen van werknemers met de arbodienst in de gaten houdt. Hoort u regelmatig klachten, trek dan aan de bel bij de werkgever. Het is dan misschien tijd om hierover met de arbodienst in gesprek te gaan of een andere arbodienst in de arm te nemen. Vergeet niet dat het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) van toepassing is bij de keuze van de arbodienst.

Medische gegevens doorspelen aan werkgevers

In het bericht ‘Medische gegevens toch veilig bij de arbodienst’ kunt u de resultaten van het onderzoek van OVAL over 2013 lezen. In 2013 raakte de verzuimbegeleiding van werknemers in opspraak, omdat arbodiensten medische gegevens zouden doorgeven aan werkgevers. Ook gaven casemanagers onterecht medische adviezen en zouden bedrijfsartsen niet onafhankelijk zijn. FNV Bondgenoten opende daarop het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Daarover kunt u meer lezen in het bericht ‘Er is nog veel mis met verzuimbegeleiding’.