Verzuimbegeleiding bij werknemers met Lyme

Werknemers die de ziekte van Lyme krijgen, kunnen daar langere tijd gezondheidsklachten van ondervinden, soms met langdurig verzuim als gevolg. Een goede samenwerking tussen arboprofessionals en andere deskundigen kan het herstel en de re-integratie bevorderen.

1 juli 2016 | Door redactie

Het gevaar van een tekenbeet wordt nog altijd onderschat; terwijl de ziekte van Lyme een van de gevolgen kan zijn. Ook dit jaar wordt een stijging van het aantal tekenbeten verwacht. In mei en juni werden op Tekenradar.nl 13% meer tekenbeten gemeld dan gemiddeld in de afgelopen drie jaar. Jaarlijks komen zo’n 1,3 miljoen tekenbeten voor en de helft daarvan in juni en juli. Teken kunnen de ziekte van Lyme overbrengen, een infectieziekte (tool)  die tot langdurig ziekteverzuim kan leiden. Van de Lymepatiënten verzuimt 10% langer dan één jaar. Werknemers die in de groene sector werken, lopen extra risico en moeten goede voorlichting krijgen en zichzelf controleren.

Diagnose Lyme soms moeilijk

Hoewel een deel van de tekenbeten wordt opgelopen in de vrije tijd (vakanties!), en dus buiten werktijd, hebben werkgevers toch met de gevolgen te maken: werknemers met de ziekte Lyme hebben voor lange periode gezondheidsklachten en functioneren niet optimaal of zijn ziek. Werknemers met Lyme hebben ook klachten die bij andere ziektes voorkomen. Daardoor wordt soms laat de juiste diagnose gesteld en zijn de gezondheidsklachten al hoog opgelopen.  Een goede samenwerking tussen de bedrijfsarts, arboverpleegkundige en de eigen huisarts of GGD-arts is daarom belangrijk. De richtlijn Arbeid en Lymeziekte (pdf) geeft aanbevelingen voor preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.