Verzuimfraude opsporen door stellen van vragen

10 juni 2016 | Door redactie

Werkgevers mogen niet zomaar van alles vragen aan een werknemer die opbelt om zich ziek te melden. Daardoor kan het idee ontstaan dat er nu eenmaal niets aan te doen is, als iemand zich onterecht ziek meldt. Maar door het stellen van de juiste vragen, kunnen werkgevers wel degelijk grip op verzuim houden.

De regels waar werkgevers zich aan moeten houden in geval van een ziekmelding door een werknemer, zijn niet bij alle werkgevers bekend. Wat de meesten wel weten is dat ze niet zomaar alles mogen vragen in verband met de privacybescherming (tool) van de werknemer. Werkgevers denken dat zij daardoor niets kunnen doen tegen onterechte ziekmeldingen. Toch is verzuimfraude wel in te dammen door het stellen van vragen.  Want ook met inachtneming van de regels is het mogelijk om informatie van de zieke te krijgen. Een verzuimprotocol kan hierbij helpen. Het ontbreken van duidelijke regels schept vaak gelegenheid tot fraude.

In contact blijven met zieke werknemer

Voor alles is het belangrijk dat u in contact blijft met een zieke werknemer. In een eerste gesprek (tool) kunt u prima vragen wanneer iemand denkt weer aan het werk te kunnen gaan. Ook mag u informeren of er werkzaamheden zijn die door een ander moeten worden opgepakt. Kijk ook altijd of er iets is wat de werknemer nog wel zou kunnen doen. Zo blijft hij betrokken en is het makkelijker hem aan te spreken. In een eerder bericht over gegevens van de zieke werknemer kon u al lezen dat de Autoriteit Persoonsgegevens onlangs een herziene versie van de beleidsregels bij ziekte heeft  gepubliceerd. Hierin staat ook wat u mag vragen.

Bijlagen bij dit bericht

Verzuim op de werkvloer deel 1
E-learning | VideoCollege 15 minuten
Verzuim op de werkvloer deel 2
E-learning | VideoCollege 27 minuten