Verzuimmodule als onderdeel van salarispakket

9 oktober 2012 | Door redactie

In bijna alle salarispakketten is tegenwoordig een verzuimmodule aanwezig. Een verzuimmodule als onderdeel van salarissoftware helpt u om een adequate verzuimregistratie te voeren. Rendement heeft een vergelijking voor u gemaakt met een aantal aanbieders van salarissoftware met een verzuimmodule op een rijtje.

Een verzuimmodule in uw salarispakket kan u veel tijd schelen en helpen om verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter (WVP) na te komen. Aan de hand van een takenlijst op basis van de WVP, die u zelf kunt aanpassen en uitbreiden, kunt u bijvoorbeeld een seintje krijgen om na een bepaald aantal dagen contact op te nemen met een zieke werknemer. Veel verzuimmodules bevatten ook een standaardopmaak voor brieven, het plan van aanpak en het re-integratiedossier. Ook is het mogelijk om elektronisch gegevens vanuit uw salarissoftware uit te wisselen met UWV en de arbodienst om bijvoorbeeld ziek- en betermeldingen door te geven.

Beperkte toegang door autorisatie

Om ervoor te zorgen dat de privacy van de zieke werknemer wordt bewaakt, kunt u door middel van autorisatie vastleggen dat alleen bepaalde mensen toegang krijgen tot het medische of re-integratiedossier van een werknemer.
Steeds meer softwareleveranciers bieden geïntegreerde oplossingen aan. Met behulp van moderne (web)technieken kunnen functies uit verschillende pakketten worden geïntegreerd, waarbij dat aan de buitenkant voor de gebruiker niet zichtbaar is.

Overzicht bij keuze salarispakket

Rendement heeft in samenwerking met softwarepakketten.nl de bijzonderheden van meer dan 40 salarissoftwarepakketten voor u op een rijtje gezet. In HR Rendement 10 – die vandaag bij u op de mat valt – vindt u een overzicht van aandachtspunten bij de keuze van een salarispakket. Op www.rendement.nl/salarissoftware vindt u de volledige vergelijking van aanbieders. Op deze manier krijgt u als abonnee een totaaloverzicht en heeft u de mogelijkheid om te filteren op de zaken die voor uw organisatie onmisbaar zijn.