Verzuimorganisatie in opspraak

26 maart 2012 | Door redactie

Sinds de privatisering van de Arbodienstverlening kunnen ondernemers zonder veel moeite een arbodienstverlening oprichten. Verzuim Reductie bv – het grootste arbobedrijf van Nederland – belooft werkgevers dat hun verzuim zal afnemen, als ze hun verzuimbeleid aan Verzuim Reductie bv uitbesteden. De werkwijze van Verzuim Reductie bv is echter in opspraak geraakt.

Vrijdag 23 maart 2012 zond actualiteitenprogramma Zembla (VARA) een documentaire uit waarin de wildgroei en werkwijze van verzuimorganisaties aan de kaak werd gesteld. Hierbij werd ook de werkwijze van Verzuim Reductie bv kritisch besproken.

Casemanagers stellen medische vragen

De werkwijze van Verzuim Reductie bv – en mogelijk andere verzuimorganisaties – houdt onder andere in dat werknemers zich moeten ziekmelden bij zowel hun eigen leidinggevende als bij het callcenter van Verzuim Reductie bv. Werknemers krijgen dan callcentermedewerkers aan de lijn die zichzelf casemanager noemen; een tussenpersoon tussen werkgever en bedrijfsarts. Deze ‘casemanagers’ stellen vervolgens verschillende medische vragen. Daarbij oefenen ze druk uit op de (zieke) werknemer om zo snel mogelijk weer (gedeeltelijk) aan het werk te gaan. De verschafte medische gegevens leggen ze vast in een digitaal dossier.

Leidraad voor bedrijfsartsen

In de Arbowet staat dat alleen een bedrijfsarts naar medische gegevens van een zieke werknemer mag vragen en deze mag registreren. Callcentermedewerkers zijn hiertoe dus niet bevoegd. Uit de uitzending van Zembla blijkt verder dat Verzuim Reductie bv in veel gevallen te laat een bedrijfsarts zou inschakelen. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een leidraad opgesteld voor bedrijfsartsen. De leidraad biedt een wettelijk kader voor het samenwerken met casemanagers. Hiermee moet voorkomen worden dat bedrijfsartsen samenwerken met casemanagers die zich niet aan de regels houden. Als u samenwerkt met een (zelfstandige) verzuimorganisatie, ga dan na of hun werkwijze voldoet aan de regelgeving.