Voorkom extra kosten bij een zieke werknemer

27 december 2013 | Door redactie

Uw organisatie moet voldoen aan de re-integratieverplichtingen als een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Doet u dit niet of onvoldoende, dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. Dit is minimaal 70% van het loon.

Wordt één van uw werknemers ziek, dan moet uw organisatie het loon doorbetalen voor maximaal 104 weken. Meestal is een zieke werknemer na een week weer op de been, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Als duidelijk is dat de werknemer langere tijd uit de roulatie zal zijn, is er sprake van langdurig ziekteverzuim en moet u als werkgever op basis van de Wet verbetering poortwachter meewerken aan de re-integratie van de zieke werknemer. Dit bent u verplicht. Voldoet u niet aan de verplichtingen, dan kunt u een loonsanctie opgelegd krijgen. 

Houd een re-integratieverslag bij

Als werkgever moet u er alles aan doen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Eerst zoekt u binnen uw organisatie naar passend werk en daarna erbuiten. Werkgevers spannen zich vaak te laat in voor de re-integratie buiten de eigen organisatie. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld binnen uw netwerk zoeken of samenwerken met regionale Poortwachtercentra. Zorg dat u alles vastlegt in een re-integratieverslag. 

Loonsanctie bij onvoldoende inspanning

Het re-integratieverslag is van belang als de zieke werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt. UWV kan dan namelijk op basis van uw verslag beoordelen of uw organisatie zich voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. Is dit niet het geval, dan kan UWV uw organisatie een loonsanctie opleggen. Dat betekent dat u maximaal een jaar extra – boven op de wettelijke termijn van 104 weken – het loon van de zieke werknemer doorbetaalt. Als er geen afspraken hierover in de cao of arbeidsovereenkomst staan, moet u 70% van het loon betalen.