Voorkom schadeclaim na ongeval of ziekte

4 december 2013 | Door redactie

Werknemers die een beroepsziekte oplopen of een arbeidsongeval krijgen, durven de financiële schade vaak niet op hun werkgever te verhalen. Ze zijn bang om hun baan te verliezen of zien op tegen een langslepend juridisch conflict. In een recent proefschrift wordt daarom gepleit voor een ander systeem voor compensatie van medewerkers die schade lijden.

Werknemers die een beroepsziekte oplopen of een arbeidsongeval krijgen, ontvangen maar zelden een schadevergoeding van hun werkgever. Veel werknemers zijn huiverig om de schade op hun werkgever te verhalen of zien op tegen de lange juridische procedure. In het recente proefschrift ‘Werknemerscompensatie in de steigers; naar een nieuwe aanpak van schadevergoeding en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten (pdf)’ wordt daarom gepleit voor het invoeren van een aparte collectieve schadeverzekering of een cao-bepaling die werknemers automatisch recht geeft op een schadevergoeding zonder dat ze daarvoor ruzie hoeven te maken met hun werkgever.

Onvoldoende maatregelen na bedrijfsongeval of beroepsziekte

Werkgevers treffen vaak onvoldoende maatregelen om de werkvloer veiliger en gezonder te maken na een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Hierdoor hebben medewerkers meer tijd nodig om te herstellen of kunnen ze soms zelfs helemaal niet meer terugkeren in hun oude functie.
Zorg dat u onveilige werksituaties en ongezonde werkomstandigheden tot een minimum beperkt. Neem (blijvende) gezondheidsklachten van een medewerker serieus en voorkom dat de klachten verergeren. Dwing een medewerker met een beroepsziekte of gezondheidsschade door een bedrijfsongeval in ieder geval niet om te re-integreren in dezelfde functie als waarin hij de schade heeft opgelopen, tenzij u kunt garanderen dat hij niet langer wordt blootgesteld aan ongezonde of gevaarlijke werkomstandigheden.

Aansprakelijk stellen bij bedrijfsongeval of beroepsziekte

Een medewerker kan uw werkgever aansprakelijk stellen als hij (blijvend) schade ondervindt van een bedrijfsongeval of beroepsziekte. Tegen werkgeversaansprakelijkheid kunt u zich verzekeren. Soms biedt ook de cao een regeling voor compensatie van geleden schade. In het vaktooltraject ‘Hoe om te gaan met verschillende beroepsziekten’ kunnen Premium-abonnees lezen welke preventieve maatregelen ze kunnen treffen tegen beroepsziekten.