Voorkom verzuim door conflict op werk

11 oktober 2012 | Door redactie

Een conflict op het werk leidt vaak tot een hoop spanning bij werknemers. Als het conflict vervolgens escaleert kan dat er zelfs toe leiden dat de betrokken werknemer zich ziek meldt. Het gaat om 70.000 tot 100.000 ziekmeldingen per jaar. Aangezien een ziekmelding vanwege een arbeidsconflict de werkgever een hoop geld en tijd kan kosten, is het belangrijk deze conflicten zo goed mogelijk proberen op te lossen.

Wordt een werknemer ziek als gevolg van een arbeidsconflict, dan mag hij zich ziekmelden. Maar alleen de aanwezigheid van een conflict geeft hem geen geldige reden voor ziekteverzuim. Om een conflict niet verder te laten escaleren, is het wel mogelijk dat de werkgever en werknemer een afkoelingsperiode inlassen, waarin ze elkaar enige tijd niet zien. Dit geeft beide partijen de tijd om na te denken over mogelijke oplossingen.

Schakel tijdig een mediator in

Het is belangrijk om een conflict zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en te houden. In eerste instantie is het de bedoeling dat de partijen er onderling uitkomen, lukt dit niet dan kan een (externe) mediator worden ingezet. Zo´n neutrale bemiddellaar probeert tot een redelijke oplossing voor beide partijen te komen. Gaat het om een conflict tussen werknemers, dan kan de leidinggevende deze rol eerst op zich nemen. Een laatste mogelijkheid is het inschakelen van een advocaat. Bij een conflict tussen de werkgever en een werknemer leidt dit wel vaak tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Maak afspraken over het omgaan met conflicten

Probeer als arbodeskundige een arbeidsconflict tijdig te signaleren. U kunt dan aan de werkgever voorstellen om een mediator in te schakelen, zodat het conflict niet helemaal uit de hand loopt. Let er ten slotte op dat er goede afspraken zijn gemaakt over de manier waarop de organisatie met conflicten omgaat.