Vraag bij referentie niet naar ziekteverzuim

27 maart 2013 | Door redactie

Bij het inwinnen van een referentie over een sollicitant mag u alleen naar informatie vragen die betrekking heeft op zijn functioneren bij de ex-werkgever. Dit betekent bijvoorbeeld dat u niet mag vragen naar het ziekteverzuim van de sollicitant. Daarnaast mag u alleen een referentie inwinnen als de sollicitant hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wilt u uw eigen bevindingen uit het sollicitatiegesprek toetsen, dan kan het soms handig zijn om een referentie van de sollicitant in te winnen bij zijn vorige werkgever. Voordat u ex-werkgevers gaat bellen, moet u hiervoor wel toestemming hebben van de sollicitant. Als een sollicitant op zijn cv een aantal referenties als zodanig benoemd heeft, mag u ervan uitgaan dat u toestemming heeft om contact met hen op te nemen.
Bij het inwinnen van een referentie mag u alleen vragen stellen die direct verband houden met de functie die de werknemer bij de ex-werkgever uitvoerde. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de sterke punten en verbeterpunten van de werknemer, de verantwoordelijkheden die hij bij zijn vorige werkgever had en de reden van vertrek. U mag geen vragen stellen die gaan over de persoonlijke omstandigheden van de sollicitant, zoals zijn verzuim bij de ex-werkgever.

Let ook op bij referentie verschaffen

Krijgt u zelf een telefoontje met het verzoek om een referentie te geven over een ex-werknemer, dan mag u alleen informatie geven die betrekking had op zijn functie-uitoefening bij u in de organisatie. Geeft u een negatieve referentie af, dan moet u er zeker van zijn dat u de juiste informatie geeft. Als u namelijk onjuiste informatie verschaft bij een referentie, loopt u het risico dat u een schadevergoeding moet betalen. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Slechte referentie kan u duur komen te staan’.