Waar vindt u een geschikte ergonoom?

7 mei 2015 | Door redactie

Door een ergonoom in te schakelen, kunt u de hele werkomgeving van uw organisatie eens onder de loep nemen. Niet elke arbodienst beschikt echter over een ergonoom. Waar kunt u dan terecht om een geschikte ergonoom voor uw organisatie te vinden?

In het bericht ‘Ergonoom doet veel meer dan bureaus afstellen’ heeft u al kunnen lezen over de toegevoegde waarde van een ergonoom binnen uw arbobeleid. Wilt u een ergonoom inschakelen, dan moet u er rekening mee houden dat het geen beschermde beroepsgroep is. Iedereen kan dus de titel ‘ergonoom’ voeren. Als u niet bij de arbodienst terecht kunt voor een ergonoom, kunt u bij de volgende twee instanties kijken:

  • Human Factors NL. Dit is een vakvereniging, maar geen kwaliteitskeurmerk.
  • Stichting Registratie ergonomen (SRe). De SRe is is opgericht om kwaliteitsgaranties te bieden aan opdrachtgevers en cliënten van professioneel werkende ergonomen. Hierbij zijn op het moment 73 ergonomen aangesloten die terugkerend moeten aantonen dat ze aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Zij zijn te herkennen aan de afkorting Eur.Erg. achter hun naam.

Opleiding tot ergonoom

Het is echter ook mogelijk om binnen de organisatie een werknemer op te leiden tot ergonoom. U kunt die rol als arboprofessional natuurlijk ook zelf op u nemen. Voor opleidingen kunt u terecht bij Ergonomie-Opleidingen Nederland (EON), een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE), universiteiten en adviesbureaus.