Wat aanleveren voor deskundigenoordeel?

13 november 2015 | Door redactie

Als u een werknemer wilt ontslaan vanwege veelvuldig ziekteverzuim, heeft u in ieder geval een deskundigenoordeel van UWV nodig. Om dit te regelen, moet u uw gegevens goed op orde hebben.

U kunt niet zomaar een arbeidsovereenkomst laten ontbinden omdat een werknemer vaak afwezig is door ziekte. Voor zo’n ontslag (tool) moet onder meer het frequente ziekteverzuim onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering hebben. Ook bent u verplicht om de situatie eerst te laten toetsen door een onafhankelijke deskundige van UWV. Dit deskundigenoordeel is in deze situatie gratis en ontvangt u binnen twee à vier weken nadat u het heeft aangevraagd.

Belangrijke gegevens voor aanvraag deskundigenoordeel

De aanvraag van het deskundigenoordeel is mogelijk via het werkgeversportaal van UWV. Daar kunt u een formulier invullen, uitprinten en per post naar UWV versturen. Houd er rekening mee dat u voor uw aanvraag diverse gegevens moet aanleveren. Denk hierbij aan:

  • een overzicht van het ziekteverzuim van de werknemer in de afgelopen drie jaar;
  • de adviezen van de arbodienst over het ziekteverzuim;
  • de maatregelen die u heeft genomen tegen het ziekteverzuim;
  • een toelichting op uw verwachting dat het frequente ziekteverzuim niet binnen 26 weken eindigt en dat een maatregel zoals werkaanpassing of herplaatsing in een andere functie binnen die 26 weken niet mogelijk of effectief is.

Kantonrechter oordeelt over ontslag wegens frequent verzuim

In de Wet werk en zekerheid is geregeld dat u voor ontslag wegens frequent ziekteverzuim langs de kantonrechter moet. De kantonrechter gaat immers over alle ontslagzaken waarbij u langdurig ziekteverzuim of bedrijfseconomische omstandigheden niet als ontslagreden aandraagt. Voordat de kantonrechter uw verzoek tot contractontbinding vanwege veelvuldig ziekteverzuim goedkeurt, heeft u zoals gezegd in ieder geval een onafhankelijk deskundigenoordeel nodig. Deze eis geldt ook als u een werknemer wilt ontslaan omdat hij niet meewerkt aan zijn re-integratie (tools).