Wat kunt u doen bij frequent ziekteverzuim?

1 april 2014 | Door redactie

Als een werknemer regelmatig ziek is, kan dit voor een behoorlijke verstoring van het productieproces zorgen. Toch mag u een werknemer die frequent verzuimt niet zomaar ontslaan. Het is belangrijk dat u met de werknemer in gesprek blijft en hier goede verslagen van maakt. Daarnaast moet u de werkelijke oorzaak van het verzuim boven water krijgen.

Een werknemer die frequent verzuimt, kan hier natuurlijk niet altijd iets aan doen. Maar als het frequente ziekteverzuim een langere periode aanhoudt, kan dit wel de bedrijfsvoering ernstig belemmeren. U doet er dan ook verstandig aan om regelmatig contact te houden met een werknemer die frequent verzuimt. Probeer tijdens gesprekken te achterhalen waarom de werknemer vaak uitvalt. Is het echt gerelateerd aan ziekteverzuim of lichamelijke beperkingen, of speelt er eigenlijk iets anders? Het is aan te raden om de bedrijfsarts hierbij te betrekken. Hij kan namelijk beoordelen of het verzuim gerelateerd is aan arbeidsongeschiktheid.

Alleen ontslag bij ernstige organisatorische problemen

Pas als het frequente ziekteverzuim tot ernstige organisatorische problemen leidt, kan dat voor UWV of de kantonrechter aanleiding zijn om ontslag te verlenen. U moet dan wel kunnen onderbouwen waarom de afwezigheid van de werknemer het productieproces zo zwaar verstoort of een onevenredig hoge druk legt op collega’s. Daarbij moet het zo ver gaan dat het onverwacht wegvallen van de werknemer in forse mate de werkzaamheden stagneert. Méér over de maatregelen die u kunt nemen bij frequent ziekteverzuim, leest u in het aprilnummer van HR Rendement dat op 8 april bij abonnees op de mat ligt.