Wat neemt u op in het re-integratieverslag?

5 februari 2014 | Door redactie

Om een WIA-uitkering aan te vragen, heeft een zieke werknemer een re-integratieverslag nodig. In dat verslag staat de informatie op basis waarvan UWV beoordeelt of de werknemer een WIA-uitkering krijgt. Is het re-integratieverslag niet compleet, dan loopt u het risico dat u langer dan twee jaar het loon moet doorbetalen.

Een zieke werknemer vraagt uiterlijk in de 93e week een WIA-uitkering aan. Als werkgever geeft u uw werknemer in de 91e week de kopieën van de documenten die onderdeel zijn van het re-integratieverslag. Het gaat dan om de volgende documenten:

Aan het verslag moet de werknemer ook de Medische informatie WIA toevoegen. Deze informatie ontvangt hij van de bedrijfsarts of arbodienst. De werknemer vult zelf het formulier Oordeel werknemer in. Omdat het aanvragen van een WIA-uitkering een hele klus is, helpen veel organisaties hun zieke werknemers hierbij.

Re-integratieverslag voor zieke werknemer die binnen zes tot tien weken uit dienst gaat

U heeft ook re-integratieverplichtingen voor zieke werknemers die op korte termijn uw organisatie verlaten. Gaat uw werknemer binnen zes tot tien weken na de eerste ziektedag uit dienst, dan kunt u gebruikmaken van een verkort re-integratieverslag. Blijft hij langer dan tien weken in dienst, dan moet u een volledig re-integratieverslag opstellen. Gaat de zieke werknemer binnen zes weken uit dienst, dan hoeft u geen re-integratieverslag te maken. Dat betekent niet dat u zich niet hoeft in te spannen voor zijn re-integratie over die periode. Die verplichting heeft u in ieder geval.

Besparen op uitkeringen en premies door re-integratie

Het is verstandig om u in te spannen voor de re-integratie van zieke werknemers die (snel) uit dienst gaan, omdat u de rekening krijgt gepresenteerd als zij een ZW- of WGA-uitkering ontvangen. Spant u zich meer in voor de re-integratie, dan kunt u dus besparen op uitkeringen en premies. Meer informatie hierover leest u in het traject ‘Modernisering Ziektewet’.