Wat te doen bij frequent ziekteverzuim?

30 augustus 2016 | Door redactie

Als een werknemer zich veelvuldig ziek meldt en de werkgever de reden van deze ziekmeldingen twijfelachtig vindt, kan dit een grond voor ontslag zijn. De werkgever doet er dan wel goed aan de bedrijfsarts hier op tijd bij te betrekken.

In een zaak bij de kantonrechter in Zwolle had een werkneemster zich in totaal 6,5 week ziek gemeld in een jaar. De werkgever twijfelde ernstig aan de reden van deze ziekmeldingen, maar verzuimde de bedrijfsarts hierbij te betrekken. Na enkele gesprekken over de ziekmeldingen en het inzetten van een mediationtraject (tools) stapte de werkgever naar de rechter om het contract te laten ontbinden vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De rechter vond dat als de werkgever twijfelde over de ziekmeldingen hij eerder de bedrijfsarts had moeten inschakelen. Nu had hij dat pas gedaan toen de situatie al uit de hand was gelopen. De rechter oordeelde daarom dat de arbeidsovereenkomst in stand moest blijven.

Deskundigenoordeel in ontslagdossier opnemen

Ook als een werkgever niet twijfelt over de ziekmeldingen van een werknemer, maar dit wel onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, kan het frequente ziekteverzuim een reden zijn om een werknemer te ontslaan. Voorwaarde is dat de werkgever binnen 26 weken geen herstel verwacht en dat de werknemer binnen die periode zijn werk ook niet in aangepaste vorm kan uitvoeren. Om dit te kunnen aantonen, moet de werkgever een deskundigenoordeel van UWV in het ontslagdossier opnemen.
Kantonrechter Zwolle, 18 juli 2016, ECLI (verkort): 2972