Weinig steun werkgever en collega’s voor ex-kankerpatiënten

19 januari 2018 | Door redactie

Werknemers die kankerpatiënt zijn geweest, ondervinden weinig begrip op de werkvloer. Daardoor verloopt de re-integratie moeizaam en verliezen zij vaker hun baan dan nodig is. Dat blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.

Werknemers die kanker hebben gehad, kunnen langere tijd last houden van gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, verminderde conditie en concentratie- en geheugenproblemen. Tweederde van de ex-kankerpatiënten heeft tot vijf jaar na de ziekte nog steeds klachten. Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat werkgevers, leidinggevenden en collega’s hier maar moeilijk begrip voor op kunnen brengen.

Psychische problemen na genezing van kanker

Als ex-kankerpatiënten de arbeid weer hervat hebben, is de  re-integratie officieel geslaagd en zijn ze niet langer arbeidsongeschikt. Ze hebben immers de arbeid weer hervat. Aanhoudende gezondheidsklachten kunnen ertoe leiden dat zij echter niet op het oude niveau functioneren. Ook kampen ex-kankerpatiënten met psychische problemen zoals angst, depressie en stresss (tool). Als de werkgever hiervoor geen begrip toont en de problemen niet onderkent, dreigt nieuw ziekteverzuim of ontslag.

Aanpassing van functie helpt bij baanbehoud

Jaarlijks krijgen tot 40.000 werknemers kanker. Daarvan wil 60% tot 90% binnen anderhalf jaar het werk hervatten, maar krijgt 25% uiteindelijk ontslag. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar re-integratie van werknemers met kanker. De beste methode voor werkhervatting lijkt te zijn om stapsgewijs de arbeidsbelasting op te voeren. Werkgever en werknemer moeten dit met elkaar bespreken. Het aanbieden van passende arbeid en de aanpassing van arbeidstijden (tool) en functies kunnen helpen bij baanbehoud.    

Bijlagen bij dit bericht

Wetgeving bij ziekte en re-integratie
E-learning | VideoCollege 13 minuten