Werkende vrouwen vaker ziek dan werkende mannen

19 oktober 2017 | Door redactie

Werkende vrouwen melden zich vaker ziek op werk dan mannen. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, maar het verschil is het grootst in de groep werknemers van 25 tot 35 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In alle leeftijdscategorieën werknemers tussen 15 en 65 geldt dat vrouwen meer ziek zijn dan mannen, maar het verschil is het grootst bij 25- tot 35-jarigen. Het ziekteverzuim van vrouwen in die leeftijdscategorie ligt op 4,3%, dat van mannen op 2,2%. Dat houdt in dat het gemiddelde ziekteverzuim van vrouwelijke werknemers neerkomt op 4,3 dagen per 100 werkdagen, en dat van mannen op 2,2 dagen.

Ziekteverzuim neemt toe met leeftijd

Het ziekteverzuim neemt toe naarmate werknemers ouder worden. In de leeftijdscategorie 15- tot 25-jarigen is het ziekteverzuim met 2% dan ook het laagst. De belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim bij jonge werknemers zijn astma en migraine. Werknemers in de categorie 55 jaar tot 65 jaar melden zich het meest ziek; in deze groep is het ziekteverzuimpercentage 6%. Oudere werknemers hebben namelijk vaker last van aandoeningen die een hoog ziekteverzuim met zich meebrengen, zoals nek-, rug- en gewrichtsklachten. Ook kampen zij vaker met hart- en vaatziekten.

Verklaringen voor hoger ziekteverzuim bij vrouwen

Het uit 2012 daterende rapport Belemmerd aan het werk van het Sociaal en Cultureel Planbureau biedt vijf mogelijke verklaringen voor het hogere ziekteverzuim bij vrouwen:

  • het ziekteverzuim bij vrouwen ligt hoger vanwege klachten die specifiek zijn voor vrouwen, zoals ziekte door zwangerschap of overgang;
  • vrouwen dragen vaker een dubbele last vanwege gezin en werk, de werk-privébalans raakt hierdoor soms verstoord, wat ziekteverzuim tot gevolg kan hebben;
  • vrouwen werken ten opzichte van mannen vaker in sectoren met een hoge werkdruk, zoals onderwijs en zorg;
  • moeders melden zich vanwege een ziek kind vaker zelf ziek dan vaders;
  • bedrijfsartsen en werkgevers benaderen de re-integratie van zieke vrouwelijke werknemers anders dan die van zieke mannelijke werknemers.