Werkgever wil geen ongezonde werknemers

4 november 2013 | Door redactie

Als een werkgever moet kiezen of hij een werknemer in dienst neemt of houdt, is de gezondheid en het verzuim van de werknemer doorslaggevend. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO naar het keuzegedrag van werkgevers bij het aannemen en behouden van personeel. Werkgevers zijn vooral huiverig om iemand met psychische klachten in dienst te nemen of houden.

Het onderzoek van TNO (pdf) richtte zich op het keuzegedrag van werkgevers bij het aannemen en behouden van personeel en de vraag of de economische crisis invloed heeft op het keuzegedrag. Aanleiding voor het onderzoek was de stijging van de WIA-instroom in de periode 2007-2010.

Crisis heeft geen invloed op keuzegedrag van werkgever

Aan 389 werkgevers werden verschillende scenario’s voorgelegd, zoals het aannemen van een nieuwe werknemer, het beslissen over een contractverlenging en het behoud van een werknemer tijdens een reorganisatie. Per situatie verschilden de omstandigheden, zoals de leeftijd, het arbeidsverleden en de gezondheid van de werknemer. Het bleek dat de gezondheid en het verzuim van werknemers de belangrijkste factoren zijn die bepalen of de werkgever iemand in dienst neemt of houdt. Vooral psychische klachten spelen hierin een belangrijke rol.
Verder bleek uit het onderzoek dat de economische crisis het keuzegedrag van werkgevers niet heeft veranderd. Door de crisis zijn werkgevers in algemene zin terughoudender in het aannemen van nieuwe werknemer en het verlengen van contracten. Gezondheid en verzuim blijven echter de belangrijkste factoren in het keuzegedrag.