Werkgevers zien belang van preventiebeleid in

6 juni 2013 | Door redactie

Steeds meer werkgevers zien het belang in van investeringen in de gezondheid en inzetbaarheid van hun werknemers. Driekwart van de werkgevers heeft een actief verzuimbeleid en veel werkgevers investeren daarnaast bewust in een gezonde en veilige werkplek voor hun werknemers. Met een structureel preventiebeleid bespaart u onder andere kosten op de vervanging van zieke werknemers.

Uit de bedrijfsgezondheidscheck van MKB-Nederland en Menzis blijkt dat werkgevers steeds meer investeren in de gezondheid, veiligheid en vitaliteit van hun werknemers. De eerste 500 scans laten bijvoorbeeld zien dat meer dan de helft van de werkgevers een plan van aanpak voor de investeringen heeft, dat driekwart betrokken is bij de persoonlijke omstandigheden van werknemers die van invloed kunnen zijn op de gezondheid en dat ruim de helft ondersteuning biedt om problemen met de gezondheid te voorkomen.

Meer aandacht voor een structureel preventiebeleid

Veel werkgevers nemen snel actie als werknemers ziek zijn om zo de verzuimcijfers terug te dringen, maar voor 45% geldt dat er nog geen structurele aandacht is voor preventie. Volgens MKB-Nederland en Menzis kunnen organisaties juist door verzuim te vóórkomen nog veel winst behalen. Werkgevers kunnen de bedrijfsgezondheidscheck doen om inzicht te krijgen in hun eigen niveau op het gebied van verzuim, preventie, gezondheid en arbeidsomstandigheden. Met de scan komt u erachter hoe uw organisatie het op deze punten doet en u ontvangt persoonlijke tips over onderdelen die u kunt verbeteren.