Werknemer mag passende arbeid niet weigeren

7 januari 2014 | Door redactie

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, bent u verplicht om hem passend werk aan te bieden. Uw werknemer mag dit werk niet zomaar weigeren. Doet hij dit wel, dan kunt u in het uiterste geval de loondoorbetaling stopzetten.

Bij het aanvragen van een WIA-uitkering voor een zieke werknemer, beoordeelt UWV onder meer uw inspanningen om passende arbeid te vinden voor de werknemer. Heeft u zich onvoldoende ingezet hiervoor, dan loopt u het risico op een loonsanctie. U moet dan maximaal een jaar langer het loon van de zieke werknemer doorbetalen. U heeft er dus belang bij om te zoeken naar passende werkzaamheden voor een arbeidsongeschikte werknemer. Maar ook de werknemer zelf ontkomt niet aan zijn verplichtingen. Hij moet zich namelijk actief opstellen bij zijn re-integratie. Dit betekent onder meer dat hij passende arbeid niet zomaar mag weigeren.

Loon stopzetten bij weigering

Zijn er in uw organisatie mogelijkheden voor passend werk maar wil de werknemer hier niet aan meewerken, dan kunt u hem waarschuwen dat dit gevolgen heeft voor zijn loon. Meestal zal dit voor de werknemer al een motivatie zijn om toch mee te werken. Het is verstandig om deze waarschuwing schriftelijk vast te leggen, zodat u dit aan UWV kunt bewijzen. Blijft de werknemer weigeren om passend werk uit te voeren, dan kunt u het loon stopzetten. In het januarinummer van HR Rendement dat vandaag bij abonnees op de mat ligt, leest u wat uw eigen verplichtingen zijn bij het aanbieden van passende arbeid.