Werknemer niet verplicht jaarlijkse griepprik te halen

In oktober en november krijgen zes miljoen mensen een uitnodiging van hun huisarts voor de jaarlijkse griepprik. Ook werkgevers kunnen hun werknemers een griepprik aanbieden. De werknemer is niet verplicht hier gebruik van te maken.

9 oktober 2018 | Door redactie

Jaarlijks overlijden 2.700 mensen als gevolg van griep. Griep wordt veroorzaakt door het griepvirus (influenzavirus). Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. In sectoren als de zorg is het elk jaar weer de vraag welke werknemers gebruik maken van het aanbod van de werkgever om de griepprik te halen. Deelname aan de griepvaccinatie is altijd vrijwillig. Feit is wel dat werknemers die besmet raken met het influenzavirus andere mensen zoals collega’s, cliënten en patiënten kunnen besmetten. Preventie van besmetting is in deze arbeidsomstandigheden extra belangrijk. Griep kan longontsteking of hartproblemen veroorzaken en ziektes als diabetes verergeren. 

Griepprik kan risico besmetting verkleinen

Mensen die via de huisarts worden opgeroepen voor de vaccinatie krijgen deze vergoed. De werkgever kan besluiten zijn werknemers een griepprik aan te bieden. In sectoren waar werknemers met risicogroepen in contact komen, kan dit het risico van besmetting voorkomen of verkleinen. Dit is bijvoorbeeld het geval in zorg- en verpleeginstellingen. Maar ook een terugkerend hoog ziekteverzuim (tools) in het  laatste kwartaal van het jaar kan aanleiding zijn een griepprik aan te bieden. Zo was het verzuimpercentage in het eerste kwartaal van dit jaar opvallend hoog, waarschijnlijk door een relatief lange griepepidemie.

Schakel bedrijfsarts in voor plan van aanpak

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een nieuwe infographic (pdf) over de uitnodiging voor de griepprik 2018 laten maken.  Als de werkgever aan werknemers een griepprik wil aanbieden, zal hij de kosten moeten dragen. De werkgever mag de griepprik onbelast vergoeden of verstrekken als dit onderdeel is van het arbobeleid en de vaccinatie onder werktijd plaatsvindt. De bedrijfsarts (tools) kan hiervoor een plan van aanpak opstellen. Een belangrijk onderdeel van dit plan is natuurlijk voorlichting geven aan werknemers over het nut, de eventuele bijwerkingen en hoe de kosten worden vergoed.