WGA-premie voor 2013 blijft nagenoeg gelijk

17 september 2012 | Door redactie

De minimumpremie WGA-premie zal in 2013 nagenoeg hetzelfde blijven als die van dit jaar. Als u als grote werkgever wordt aangemerkt, blijft de gedifferentieerde premie 0,13% van het totaal van de premielonen. De maximumpremie daalt van 2,12% naar 2,08%. Voor kleine werkgevers daalt de minimumpremie iets, van 0,48% naar 0,47%. De maximumpremie is dan 1,57% in plaats van 1,59%. Uw definitieve premie maakt de Belastingdienst vóór het einde van 2012 aan u bekend via een beschikking.

U kunt uw werknemers via een private verzekeraar of via UWV verzekeren voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als u geen eigenrisicodrager bent voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), betaalt u deze gedifferentieerde WGA-premie. De gemiddelde WGA-premie voor werkgevers is stabiel gebleven en vastgesteld op 0,52% (0,53% in 2012). Uw premie wordt bepaald op basis van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Als de kans klein is dat uw werknemers instromen in de WGA, kunt u zelfs korting krijgen. Maar is de kans groot, dan betaalt u mogelijk een opslag.
U bent overigens een grote werkgever als het totaal van de premielonen meer bedraagt dan € 757.500 (€ 755.000 in 2012). Voor een indicatie van uw WGA-premie kunt u de WIA-wijzer raadplegen.  

Eigenrisicodrager betaalt geen gedifferentieerde premie

Als u ervoor kiest eigenrisicodrager te zijn voor de WGA hoeft u de gedifferentieerde premie niet te betalen. U draait dan namelijk zelf op voor de kosten van de uitkering en de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Hiervoor kunt u zich wel verzekeren. Besluit u per 1 januari 2013 eigenrisicodrager te worden, dan kunt u hiervoor tot 2 oktober 2012 een aanvraag doen bij de Belastingdienst. Er zijn twee momenten waarop u eigenrisicodrager kunt worden: per 1 januari of 1 juli. U moet 13 weken vóór ingang uw aanvraag doen. Wilt u per 1 juli eigenrisicodrager worden, dan moet u dus voor 1 april uw aanvraag doen.