Wijs werkgever op re-integratieverplichting

9 november 2011 | Door redactie

Eén op de tien werkgevers doet niets om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen. De OR moet de werkgever wijzen op zijn plicht om gedurende twee jaar een zieke werknemer te ondersteunen bij zijn re-integratie. Doet de werkgever dit niet, dan kan UWV overgaan tot het opleggen van een loonsanctie, waarbij de werkgever na de eerste twee ziektejaren nog 70% van het loon moet doorbetalen.

Uitkeringsinstantie UWV controleert na twee jaar de inspanningen van de werkgever op re-integratiegebied. Hij kan passend werk aanbieden of begeleiding geven bij het re-integratieproces. Blijft hij in gebreke dan kan de werkgever rekenen op een loonsanctie, waarbij hij de verplichting heeft om minimaal 70% van het loon maximaal een jaar langer door te betalen. Om te bewijzen dat hij zich heeft ingezet voor de re-integratie, moet de werkgever een dossier bijhouden. Dit dossier bestaat uit alle correspondentie met andere partijen, een plan van aanpak en een verslag van de voortgangsgesprekken met de werknemer.

Instemmingsrecht bij re-integratiebeleid

De OR heeft instemmingsrecht bij regelingen op het gebied van het re-integratiebeleid. Informeer daarom bij de werkgever of de dossiervorming van re-integrerende werknemers op orde is.