'Ziek is ziek' geldt niet voor alle werknemers

4 mei 2017 | Door redactie

In de praktijk blijven werknemers die ziek zijn lang niet altijd thuis. Maar al te vaak gaan ze toch gewoon aan het werk. Ook al tonen deze medewerkers zo hun hart voor de zaak, uw organisatie moet toch paal en perk stellen aan dit presenteïsme.

Bij werknemers die zich ziek melden en thuis onder de wol kruipen, is er sprake van absenteïsme. In de praktijk komt het zogenoemde presenteïsme echter ook veel voor; werknemers die gewoon naar het werk komen terwijl hun werk lijdt onder hun gezondheidsproblemen. Het is lastig voor werkgevers om dit aan te pakken, want het feit dat werknemers ook aan de slag gaan als ze niet fit zijn, maakt hen tot loyale krachten met goede bedoelingen.

Gezondheidsklachten duren langer door doorwerken

Toch zijn er een paar redenen voor werkgevers om het credo ‘ziek is ziek’ uit te dragen. Voor zieke werknemers die toch komen werken, geldt namelijk:

  • dat zij minder productief zijn, en zichzelf mogelijk verder uitputten door ter compensatie langer door te werken;
  • dat zij er naar alle waarschijnlijkheid voor zorgen dat hun gezondheidsklachten langer duren door geen rust te nemen;
  • dat zij in het geval van een besmettelijke ziekte (tool) het risico lopen om hun collega’s aan te steken.

Dit zijn allemaal geen wenselijke effecten. Het is voor de werkgever dus zaak om in het verzuimbeleid (tool) ook afspraken te maken over de aanpak van presenteïsme. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in de hele organisatie af te spreken dat een werknemer die ziek op het werk verschijnt altijd naar huis wordt gestuurd. En voorlichting geven over de effecten van doorwerken bij ziekte kan bijdragen aan meer bewustzijn.

Vervanging bij ziekte goed regelen

Tot slot is het essentieel dat uw organisatie de vervanging in geval van ziekte goed regelt. Als zieke werknemers weten dat hun werkzaamheden netjes worden overgenomen, zullen ze minder snel geneigd zijn om toch aan de slag te gaan.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten