Zieke werknemers sneller weer aan het werk

16 december 2011 | Door redactie

Werklozen, uitzendkrachten en medewerkers met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, moeten sneller weer aan het werk. Dat vindt minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met zijn voorstel om de Ziektewetuitkering voor uitzendkrachten en andere flexwerkers, afhankelijk van de periode dat zij hebben gewerkt, terug te brengen tot maximaal 70% van het minimumloon. Dat is gelijk aan het bijstandsniveau.

Werknemers met tijdelijke contracten zijn gemiddeld langer ziek dan mensen met een vast dienstverband. Ook komen deze tijdelijke werknemers vaker in de WIA terecht. Als werknemers minder lang in de Ziektewet zitten, scheelt dat de overheid jaarlijks bijna € 300 miljoen aan uitkeringen. Zieke werknemers moeten worden aangespoord om te re-integreren. Daarom wordt per 1 januari 2013 de hoogte en duur van de Ziektewetuitkering afhankelijk gemaakt van het arbeidsverleden van de werknemer. Werknemers krijgen in eerste instantie 70% van hun loon. Afhankelijk van het aantal gewerkte jaren kan dit worden teruggebracht tot 70% van het minimumloon. Een werknemer in Ziektewet heeft maximaal 24 maanden recht op een uitkering.

In 2013 premie Ziektewet afhankelijk van instroom

Als er vanuit uw organisatie veel ex-werknemers in de Ziektewet zitten, gaat de premie bovendien omhoog. Bij kleine werkgevers wordt er gekeken naar het aantal mensen dat in de betreffende sector in de Ziektewet belandt. Uitzendbureaus moeten met ingang van 1 januari 2013 bij ziekte van uitzendkrachten het loon de eerste twee weken zelf doorbetalen voordat de Ziektewet gaat uitkeren. Met al deze maatregelen wil het kabinet wil werkgevers stimuleren om meer aan preventie en zorg te doen.