Ziekmeldingen overslaan kost geld

13 maart 2013 | Door redactie

Veel werkgevers melden hun werknemer niet direct ziek op de eerste ziektedag. De werkgevers zien de ziekmelding vaak als onnodige handeling, zeker als al duidelijk is dat de zieke medewerker maar één dag afwezig zal zijn. Hiermee missen werkgevers echter een belangrijk signaal waarmee ze langdurig verzuim vóór kunnen zijn.

Uit recent onderzoek van arbodienstverlener 365/ArboNed onder ruim 300 werkgevers blijkt dat de meeste organisaties in Nederland een zieke werknemer niet meteen op de eerste werkdag ziek melden. Dat doet slechts 20% van de ondervraagde werkgevers. Bij een werknemer die regelmatig kort verzuimt, is de kans echter groot dat hij op den duur een keer uitvalt vanwege langdurig ziekteverzuim. Is een werknemer vaker dan drie keer per jaar ziek, dan kan dat wijzen op psychische klachten of dreigend langdurig verzuim.

Kort verzuim herhaalt zich vaak

Van de werknemers die frequent kortdurend verzuimen, gaat ongeveer 50% het jaar daarop ook langdurig verzuimen. Daarnaast is de kans groot dat het frequente verzuim zich zal herhalen. Voor 61% van de medewerkers die frequent verzuimen, geldt namelijk dat zij dit het jaar daarop ook weer zullen doen.
Een goede registratie van het ziekteverzuim is dus nodig om dit soort signalen op te vangen, langdurig verzuim vóór te kunnen zijn en zo de ziektekosten te kunnen beperken.

De ziektekosten drastisch verlagen

Meldt een werknemer zich ziek, dan is het belangrijk om te onderzoeken wat de oorzaak is. Zeker als eenzelfde oorzaak vaker leidt tot kortdurend verzuim, is het van belang om met de werknemer om tafel te gaan en te bespreken wat het probleem is. Zo kunt u in een vroeg stadium ingrijpen en eventueel maatregelen nemen. Op die manier kunt u langdurig ziekteverzuim voorkomen en zo de ziektekosten van uw organisatie behoorlijk verlagen.