Ziekteverzuim is in 2012 gedaald naar 4,1%

6 februari 2013 | Door redactie

Arbodienstverlener 365 heeft becijferd dat het gemiddelde ziekteverzuim in 2012 4,1% bedroeg. Dat is een daling met 0,4 procentpunt ten opzichte van 2011. Ook bleven werknemers na een ziekmelding korter thuis. Het is echter maar de vraag of dit op de lange termijn een gunstige ontwikkeling is.

Nu het jaar 2012 is afgelopen, heeft arbodienstverlener 365 de balans opgemaakt: in 2012 bedroeg het gemiddelde ziekteverzuim 4,1%. In 2010 en 2011 was dit nog respectievelijk 4,3% en 4,5%. Ook het aantal dagen dat werknemers ziek thuis bleven, is in 2012 gedaald, van gemiddeld 25 dagen in 2011 naar gemiddeld 23 dagen in 2012.

Meer uitval door psychische klachten

De daling heeft waarschijnlijk te maken met de economische crisis. Werknemers hebben het gevoel dat hun baan op de tocht staat als ze te lang afwezig zijn. Daarnaast moet in veel ondernemingen hetzelfde werk nu met minder mensen gebeuren, en dat zorgt ervoor dat zieke werknemers hun collega’s niet kunnen en willen opzadelen met extra werk.
Het feit dat veel ondernemingen een efficiëntieslag hebben gemaakt door de crisis, zorgt voor een stijging van het aantal psychische klachten. Werknemers ervaren een hogere werkdruk en dat kan tot stress leiden. Veel werknemers ondervinden in hun privéleven ook de gevolgen van de recessie. Ook dit kan leiden tot psychische klachten. In 2012 viel van elke drie werknemers die langdurig verzuimden er eentje uit door psychische klachten. In 2010 en 2011 was dit nog maar één op de vijf langdurige verzuimers.

Uw onderneming blijft financieel verantwoordelijk

Het is niet per se een goede ontwikkeling dat werknemers sneller weer aan de slag gaan. Zij moeten vooral ook leren om op een andere manier met hoge werkdruk om te gaan. Anders is de kans groot dat ze zich opnieuw ziek moeten melden. Tegenwoordig is dat ook bij tijdelijke krachten een kwalijke zaak, aangezien uw onderneming door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters ook financieel verantwoordelijk blijft voor werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens de proeftijd of na afloop van een hun tijdelijke contract. In het bericht ‘Modernisering Ziektewet gaat definitief door’ las u hier al meer over.