Ziekteverzuim met 3,8% op laagste punt sinds ’96

23 april 2015 | Door redactie

Het ziekteverzuim van werknemers is al jaren niet meer zo laag geweest. In 2014 was het ziekteverzuim namelijk 3,8%. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat het laagste ziekteverzuimpercentage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim zou een gevolg zijn van de economische situatie en de angst voor baanverlies.

Het CBS berekent na elk kalenderjaar het gemiddelde verzuimpercentage. Dit geeft weer hoeveel dagen werknemers gemiddeld afwezig waren door ziekte ten opzichte van het totaal aantal werkdagen. In 2014 bedroeg het ziekteverzuimpercentage 3,8%, dat is lager dan het sinds 1996 is geweest. Deze daling is in de jaren voorafgaand aan 2014 al ingezet.

Daling ziekteverzuim door angst voor baanverlies

Het CBS heeft meerdere verklaringen voor het lage ziekteverzuim in 2014. Zo kan de wankele staat van de economie leiden tot angst voor baanverlies bij werknemers. Dit weerhoudt hen ervan om zich snel ziek te melden. Daarnaast is er in de herfst en winter van 2014 geen serieuze griepepidemie geweest, terwijl zo’n epidemie normaal gesproken zorgt voor veel ziekmeldingen. Ook de invoering van de Wet verbetering poortwachter speelt nog steeds een belangrijke rol. Door de wet is het ziekteverzuim in de 21e eeuw flink gedaald.

Grootste daling van ziekteverzuim in grote organisaties

Uit de analyse van CBS blijkt ook dat werknemers in grote organisaties in 2014 meer verzuimden dan werknemers in kleine organisaties. Bij organisaties met minder dan tien werknemers lag het ziekteverzuimpercentage op 1,6%, terwijl dit bij organisaties met meer dan 100 werknemers op 4,6% lag. Wel is de daling van het ziekteverzuim in grote organisaties het grootst. Sinds 2001 nam bij hen het ziekteverzuim met 2,5 procentpunt af. Bedrijfstakken met een relatief hoog ziekteverzuim zijn de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur.