ZW-premie gaat afhangen van aantal vangnetters

21 december 2011 | Door redactie

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de Ziektewet (ZW) voor werknemers met een tijdelijk dienstverband aanscherpen. Zijn wetsvoorstel is onlangs goedgekeurd door de ministerraad. Minister Kamp wil onder meer de werkgeverspremie afhankelijk maken van het aantal ex-werknemers dat in de Ziektewet belandt.

Werknemers in tijdelijke dienst blijken gemiddeld langer ziek te zijn dan werknemers met een vast contract. Zij komen dan ook vaker in de Ziektewet (en uiteindelijk in de WIA) terecht. Minister Kamp wil het aantal Ziektewet-vangnetters terugdringen. Het gaat dan om de instroom in de Ziektewet van uitzendkrachten, bepaalde oproepkrachten, werknemers van wie het dienstverband tijdens ziekte afloopt en werknemers die onder de no-riskpolis vallen. Om dit te bewerkstelligen, wordt de Ziektewet mogelijk vanaf 1 januari 2013 voor zowel de werknemer als de werkgever aangescherpt.

Hogere premie bij meer ex-werknemers in Ziektewet

Uw onderneming betaalt premie voor de Ziektewet via de sectorpremie. Daarin is nu een uniforme opslag verwerkt voor de Ziektewet. Als uw onderneming veel ex-werknemers heeft die na afloop van hun dienstverband in de Ziektewet zijn terechtgekomen, moet u in de toekomst waarschijnlijk een hogere premie gaan betalen. Voor kleine ondernemingen wordt de verschuldigde ZW-premie afhankelijk van de sector waarin ze actief zijn.
Met deze aanscherping wil het kabinet werkgevers stimuleren om meer aan preventie en nazorg te doen. Minder werknemers in de Ziektewet zorgt dan immers voor een lagere premie. Kamp wil ook dat werkgevers meer hun best doen om zieke werknemers in tijdelijke dienst te laten re-integreren. Omdat het dienstverband toch van rechtswege afloopt, stoppen werkgevers nu vaak maar weinig energie in de terugkeer van de tijdelijke kracht in het arbeidsproces.

Ziektewetuitkering wordt afhankelijk van arbeidsverleden

Uitzendkrachten, mensen met een tijdelijk dienstverband en werklozen zullen de aanscherping van de Ziektewet ook gaan voelen. De hoogte en de duur van hun Ziektewetuitkering wordt dan afhankelijk van hun arbeidsverleden, net als bij de Werkloosheidswet.