Zo tackelt u problemen bij re-integratie zieke werknemer

Tijdens het re-integratietraject van een arbeidsongeschikte werknemer kunt u tegen verschillende problemen aanlopen. De werknemer werkt niet of onvoldoende mee, één van u beiden is het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts of de werknemer meldt zich alleen beter om te voorkomen dat na twee jaar uw loondoorbetalingsverplichting stopt. 

Ook is het mogelijk dat een werknemer uw organisatie aansprakelijk stelt, omdat hij vindt dat zijn werk de oorzaak is van zijn ziekte en dat u de schade moet betalen. Wat het probleem ook is: u moet snel en voortvarend handelen. Deze toolbox helpt u hierbij.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo tackelt u problemen bij re-integratie zieke werknemer

  Snel en adequaat ingrijpen helpt

  Uw werknemer meldt zich ziek. Dit is het startschot voor een re-integratietraject, met name als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan een paar dagen. Het doel van het re-integratietraject is dat de werknemer op een goede en gezonde manier weer aan het werk kan. Hiervoor moeten zowel u als de werknemer hun best doen. Soms loopt u echter tegen problemen aan tijdens het re-integratietraject. Deze moet voortvarend aangepakt worden. Deze toolbox helpt u daarbij.

 • 2

  Het re-integratietraject in een notendop

  Stap voor stap door de Wet verbetering poortwachter

  Toolbox Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 22-05-2023

  Bij arbeidsongeschiktheid is de Wet verbetering poortwachter van toepassing. In deze wet is geregeld welke stappen u moet ondernemen om uw werknemer te re-integreren in zijn eigen werk of ander werk. Voldoet u niet aan deze regels, dan kunt u een verhaalsanctie of een loonsanctie krijgen. Deze toolbox helpt u alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter correct en succesvol te doorlopen.


  De arbeidsongeschikte werknemer en de vakantiewetgeving

  Verdiepingsartikel Vakantiedagen Publicatiedatum: 26-06-2023

  In de praktijk zorgt de samenloop van arbeidsongeschiktheid en vakantie van een werknemer regelmatig voor breinbrekers. Want hoe gaat u als werkgever om met een zieke werknemer die met vakantie wil? En wat als een werknemer tijdens zijn vakantie ziek wordt? In dit artikel leest u de belangrijkste aandachtspunten.


  Vrijheid van zieke werknemer in privésfeer is beperkt

  Verdiepingsartikel Re-integratie Publicatiedatum: 03-01-2022

  Dat een arbeidsongeschikte werknemer niet (volledig) kan werken, betekent niet altijd dat hij tijdens zijn ziekte thuis op de bank moet blijven zitten. Welke vrijheid heeft een zieke werknemer in de privésfeer en in hoeverre mag u als werkgever bepaalde voorwaarden stellen?


  Mag een zieke werknemer een andere bedrijfsarts eisen?

  Vraag & Antwoord Verzuim Publicatiedatum: 29-04-2024

  Een zieke werknemer heeft zijn onvrede geuit over de bedrijfsarts die hem begeleidt. Hij wil dat hij een andere bedrijfsarts krijgt toegewezen. Zijn we verplicht dit te regelen?


  Het verschil tussen een deskundigenoordeel en second opinion

  Tool Bedrijfsarts Publicatiedatum: 28-07-2022

  Bij een second opinion laat een werknemer zich door een tweede bedrijfsarts keuren. UWV is verantwoordelijk voor het deskundigenoordeel.


 • 3

  Complexe situaties tijdens de re-integratie

  Disfunctionerende werknemer meldt zich ziek. Wat nu?

  Vraag & Antwoord Disfunctioneren Publicatiedatum: 07-06-2023

  Eén van onze werknemers functioneert al een tijdje niet naar behoren. Nu heeft hij zich ook nog eens ziek gemeld. Wij willen hem graag weer snel (en goed) aan het werk. Hoe krijgen we dit voor elkaar?


  Mag zieke werknemer passende arbeid weigeren wegens mantelzorg?

  Vraag & Antwoord Re-integratie Publicatiedatum: 22-07-2023

  Een arbeidsongeschikte werknemer wil zijn ernstig zieke echtgenote verzorgen. Mag hij daarom weigeren om passende arbeid uit te voeren?


  Moet u vervoer regelen bij passende arbeid?

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 18-10-2023

  Het woon-werkverkeer van en naar passende arbeid is in principe de verantwoordelijkheid van de arbeidsongeschikte werknemer. De bereikbaarheid van de locatie, qua afstand en tijd moet uiteraard wel redelijk zijn.


  Zieke werknemer niet hersteld zonder medisch oordeel

  Nieuws Ziektewet Publicatiedatum: 05-01-2023

  Zegt een langdurig arbeidsongeschikte werknemer weer te kunnen werken, dan doet de werkgever er goed aan de medische geschiktheid van de werknemer te laten beoordelen door een bedrijfsarts. Dat bevestigt een zaak bij de Centrale Raad van Beroep.


  Werknemer weer ziek na lange arbeidsongeschiktheid: en nu?

  Vraag & Antwoord Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum: 29-04-2024

  Wij hebben een werknemer die na bijna twee jaar arbeidsongeschiktheid weer aan de slag is gegaan. Maar nu meldt hij zich weer ziek met soortgelijke klachten. Kunnen wij nu eerder maatregelen nemen, zoals een tweede spoor?


 • 4

  Omgaan met een tegendraadse werknemer

  Re-integratie als de werknemer niet meewerkt

  Verdiepingsartikel Re-integratie Publicatiedatum: 08-02-2022

  Een langdurig zieke werknemer kan volgens de bedrijfsarts best wel weer iets doen. Maar het lijkt of hij niet wil: hij vindt ander werk in het bedrijf niet geschikt, hij komt afspraken niet na zonder geldige reden. De werkgever krijgt er hoofdpijn van. Wat kan de arboadviseur doen?


  Niet meewerken aan re-integratie onverstandig en kostbaar

  Nieuws Re-integratie Publicatiedatum: 11-02-2022

  Een zieke werknemer is verplicht zich in te spannen voor zijn re-integratie. Maar wat als hij dat niet wil? Een conflict ligt al snel op de loer, maar kan vervelende gevolgen hebben. Begrip proberen te tonen en in gesprek blijven, kunnen escalatie voorkomen.


  De re-integratie van een passieve werknemer op gang krijgen

  Verdiepingsartikel Re-integratie Publicatiedatum: 01-03-2022

  Sommige langdurig zieke werknemers lijken alleen maar passief bij het re-integreren in hun werk. Ze wachten af wat bedrijfsarts of leidinggevende voorstellen, ze reageren lauw op ideeën, ze zijn onduidelijk over wat ze zelf willen. Hoe brengt u als arboadviseur de vaart erin?


 • 5

  Alles over loonstop en loonopschorting

  Loonstop en loonopschorting: het verschil en de eisen

  Verdiepingsartikel Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum: 20-11-2023

  Als een arbeidsongeschikte medewerker onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, heeft de werkgever de keuze tussen twee verschillende loonsancties. Dit zijn de loonstop of de loonopschorting. Het is belangrijk dat de juiste sanctie gekozen én gecommuniceerd wordt. Hoe dit precies in elkaar steekt, leest u in dit verdiepingsartikel.


  Snel aan de slag met loonopschorting of loonstop bij ziekte

  Toolbox Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum: 12-01-2024

  Als een zieke werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie, moet uw organisatie kunnen ingrijpen. De werkgever heeft in zo'n situatie de keuze tussen twee verschillende loonsancties. Dit zijn de loonstop of de loonopschorting. Het is belangrijk dat uw organisatie de juiste sanctie kiest én communiceert. Deze toolbox geeft u de handvatten om de passende aanpak te kiezen en hulpmiddelen om de werknemer hierover te informeren.


 • 6

  Re-integratieverplichtingen na einde dienstverband

  Postcontractueel re-integratiebeding

  Tool Ziektewet Publicatiedatum: 04-03-2022

  Gebruik deze regeling om werknemers te verplichten ook na einde dienstverband aan hun re-integratie te werken.


  Te late aanvraag WIA: consequentie voor de werkgever?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 21-08-2022

  We hebben een arbeidsongeschikte werknemer die bijna aan het einde van zijn wachttijd van 104 weken zit. Hij moet nu een WIA-uitkering aanvragen, maar neemt daartoe nog geen actie. Kan dit gevolgen hebben voor ons, als werkgever?


 • 7

  Aanpak re-integratie bij specifieke aandoeningen

  Werkhervatting na kanker begeleiden

  Verdiepingsartikel Re-integratie Publicatiedatum: 05-05-2022

  Werknemers die na genezing van kanker terugkeren op de werkvloer, zijn vaak nog een tijd minder belastbaar. De re-integratie verloopt grillig, met perioden van terugval. Ook na werkhervatting kan de inzetbaarheid wisselend zijn. Niet alleen lichamelijk kost het herstel de nodige tijd, maar ook psychisch.Werknemers die kanker hebben gehad, hebben tijd nodig om het vertrouwen in eigen lijf en eigen kunnen terug te vinden. Hoe kunt u deze werknemers het beste begeleiden?


  Waar moet u rekening mee houden bij re-integratie na hersenletsel?

  Vraag & Antwoord Re-integratie Publicatiedatum: 29-04-2024

  De gevolgen van hersenletsel zijn niet altijd zichtbaar, maar vaak wel blijvend. Het risico van een verkeerde beoordeling van de belastbaarheid ligt op de loer. Maar ook onbegrip en gebrek aan sociale steun bemoeilijken de re-integratie. Waar moet u rekening mee houden in het re-integratietraject?


  De status van re-integratie bij post-COVID of long-COVID

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 09-08-2023

  In maart 2023 kwamen de laatste corona-adviezen van de overheid te vervallen: het (zelf)test- en isolatieadvies. De coronazorgen zijn dan ook fors afgenomen. Toch voelen sommige mensen nog sterk de gevolgen van het virus. Dit geldt vooral voor mensen met post-COVID (voorheen long-COVID genoemd). Voor uw organisatie zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten rondom post-COVID.


  Zo voorkomt u verzuim van werknemers door een burn-out

  Toolbox Burn-out Publicatiedatum: 09-05-2023

  Een burn-out is ontzettend vervelend voor uw werknemer en leidt vaak tot langdurig ziekteverzuim. Het is daarom in het belang van zowel de werkgever als de werknemer maatregelen te treffen om burn-out te voorkomen. Deze toolbox helpt u bij het nemen van preventieve maatregelen. Als een werknemer tóch uitvalt met overspannenheid, een burn-out of een bore-out geeft de toolbox u de tools de werknemer succesvol te begeleiden bij de re-integratie.


  Zo pakt u alcohol- en drugsgebruik (ADM) op het werk aan

  Toolbox Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 15-07-2022

  Als werkgever draagt u zorg voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van uw werknemers. Het gebruik van alcohol, drugs en medicijnen kan risico’s met zich meebrengen op de werkvloer – zowel voor individuele werknemers als voor hun collega’s. Bovendien loopt uw organisatie het risico op schade: verzuim en productieverlies door middelengebruik kosten werkgevers een hoop geld. Hoe eerder u problematisch gebruik of een verslaving signaleert, hoe eerder u snel effectieve hulp bieden. Daardoor wordt de kans op herstel groter. Deze toolbox helpt u hierbij.


 • 8

  Verhaalsanctie bij tijdelijke contracten

  Wat is een verhaalsanctie bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract?

  Vraag & Antwoord Re-integratie Publicatiedatum: 07-09-2021

  Wij hebben een zieke werknemer met een tijdelijk contract. Nu zijn we ervoor gewaarschuwd dat UWV ons een verhaalsanctie op kan leggen. Maar wat is een verhaalsanctie? En wanneer lopen we het risico die opgelegd te krijgen?


 • 9

  Voorkomen van aansprakelijkheid voor ziekte

  Werkgeversaansprakelijkheid voor psychosociale arbeidsbelasting

  Verdiepingsartikel Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Publicatiedatum: 27-05-2021

  Het aantal werknemers dat ziek wordt door werkstress en werkdruk, is de afgelopen jaren toegenomen. Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat het aantal werknemers met burn-outklachten hoog is: 1,3 miljoen. Psychosociale arbeidsbelasting heeft veel negatieve gevolgen, ook voor werkgevers. Als werkgever kunt u aansprakelijk worden gehouden voor schade die de werknemer lijdt. Hoe kunt u dit voorkomen?


  Werkgever kan zich niet verschuilen achter bedrijfsarts

  Nieuws Bedrijfsarts Publicatiedatum: 20-05-2022

  Werkgevers doen er verstandig aan om niet blind af te gaan op het oordeel van een bedrijfsarts. Rechtbank Rotterdam veroordeelde een werkgever tot het betalen van een billijke vergoeding van € 50.000 omdat hij ernstig verwijtbaar had gehandeld, naar eigen zeggen op basis van de adviezen van de bedrijfsarts.


  Werkgever moet schade door loonsanctie vergoeden

  Nieuws Loondoorbetaling bij ziekte Publicatiedatum: 02-03-2020

  Als een werkgever een loonsanctie opgelegd krijgt, kan een werknemer daar financieel gezien nadeel van ondervinden. De schade die hij oploopt, moet zijn werkgever vergoeden. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.


  Meer werkgevers aangeklaagd vanwege burn-out

  Nieuws Burn-out Publicatiedatum: 28-11-2019

  Juridisch dienstverlener DAS ziet een forse toename van het aantal werknemers dat zijn werkgever aanklaagt voor inkomensverlies bij een burn-out. Via de rechter proberen zij af te dwingen dat de werkgever die inkomensderving compenseert. De rechter stelt hen echter zelden in het gelijk.


  Rechtszaak: werkgever is aansprakelijk voor RSI-klachten

  Nieuws RSI/KANS Publicatiedatum: 04-10-2023

  Veel werknemers verrichten hun werk achter hun beeldscherm. Dit kan leiden tot RSI-klachten. Werkgevers moeten proberen met arbobeleid zulke gezondheidsklachten te voorkomen. Daarbij tekortschieten kan betekenen dat de werknemer een organisatie aansprakelijk kan stellen voor de schade.


  Uitspraak: werkgever is aansprakelijk voor coronaschade

  Nieuws Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Publicatiedatum: 03-01-2023

  De kantonrechter in Amsterdam heeft geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werkneemster opliep door een COVID-19-besmetting. De besmetting vond waarschijnlijk plaats op het werk en preventieve maatregelen schoten tekort.


  Werkgever aansprakelijk voor schade door meeroken op het werk

  Nieuws Werkplek Publicatiedatum: 12-05-2022

  Een niet-roker loopt rokerslongen op, doordat hij op de werkvloer wordt blootgesteld aan tabaksrook. De werknemer die zijn werkgever in een rechtszaak aansprakelijk stelde, heeft gelijk gekregen. De werkgever had niet alleen voor een veilige werkplek moeten zorgen, maar ook is aangetoond dat meeroken de oorzaak is van de COPD die de werknemer heeft.


 • 10

  Meer info

  Grip op verzuim

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Een zieke werknemer kost u gemiddeld € 250 per dag. Samen met de werknemer bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. In de Wet verbetering poortwachter staan uw rechten en plichten. Maar wat mag u van de werknemer verwachten? Welke rol heeft de bedrijfsarts? En wat doet UWV? Tijdens de training Grip op verzuim hoort u de gevolgen van ziekteverzuim en de wettelijke verplichtingen van u en uw werknemers. Deze eendaagse training levert u inzicht en kennis op waarmee u grip krijgt op kostbaar ziekteverzuim!