Plan van aanpak voor re-integratie opstellen

Checklist

PDF 274.17 kb

06-08-2019

Download deze tool
Binnen acht weken na de eerste verzuimdag van een zieke werknemer moet een plan van aanpak zijn opgesteld. Daarin zet u afspraken voor de re-integratie van de zieke werknemer. Deze tool helpt u bij het opstellen van zo’n plan van aanpak. De re-integratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Zowel de werkgever als de werknemer tekent voor de inhoud van het plan van aanpak. Op die manier geeft u allebei aan dat u het eens bent met de aanpak van de re-integratie. In het plan beschrijft u waar de zieke werknemer naar toewerkt.